Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το έτος 2019

Το Τμήμα Φυσικής στη Συνέλευση αριθμ. συνεδρίας 518/13-5-2019, ενέκρινε την πρόσληψη Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για παροχή επικουρικού έργου σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά το έτος 2019 με Αριθμούς Μητρώου ως κάτωθι:

Α/Α     Α.Μ.

1          705

2          736

3          639

4          697

5          682

6          693

7          681

8          694

9          685

10        711

Καλούνται οι δέκα (10) επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 21-5-2019 έως και 27-5-2019 για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών να διαβάσετε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Ευγενία Νάκου τηλ: 2651007491