Ανακοίνωση ανακήρυξης υποψηφίων για τις θέσεις των Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος