Κατάταξη των φοιτητών για συμμετοχή στις δράσεις κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+

Εγκρίθηκε η κατάταξη των φοιτητών για συμμετοχή στις δράσεις κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ ( με σκοπό τις σπουδές ή την πρακτική άσκηση) για το ακαδ. έτος 2019-2020 ως κάτωθι:

Α.Μ.

7667

723

7559

720

7956

7661

7341

7108

7936

7392

7323