Σύγχρονα Θεωρητικά Κοσμολογικά Μοντέλλα και οι Παρατηρησιακές τους Προβλέψεις

Διδάκτωρ: 
Αντωνίου Ιωάννης
Επιβλέπων: 
Περιβολαρόπουλος Λέανδρος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Περιβολαρόπουλος Λέανδρος , Κοσμάς Θεοχάρης, Καντή Παναγιώτα
Εξεταστική Επιτροπή: 
Περιβολαρόπουλος Λέανδρος , Κοσμάς Θεοχάρης, Καντή Παναγιώτα, Λεοντάρης Γεώργιος, Βασιλάκος Σπύρος, Τσάγκας Χρήστος, Παπαδόπουλος Δημήτριος
Σχετικό αρχείο: