Κατασκευή και φαινομενολογική ανάλυση Μεγαλοενοποιημένων Συμμετριών Βαθμίδας από τις Θεωρίες Υπερχορδών και πολύ-Μεμβρανών

Διδάκτωρ: 
Καρόζας Αθανάσιος
Επιβλέπων: 
Λεοντάρης Γεώργιος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Λεοντάρης Γεώργιος, Ταμβάκης Κυριάκος, Ρίζος Ιωάννης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Λεοντάρης Γεώργιος, Ταμβάκης Κυριάκος, Ρίζος Ιωάννης, Αντωνιάδης Ιγνάτιος, Βλάχος Νικόλαος, Καντή Παναγιώτα, Τράκας Νικόλαος
Σχετικό αρχείο: