Πίνακας Μαθημάτων - Διδασκόντων

Πίνακας Μαθημάτων - Διδασκόντων 2019-2020

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα μαθήματα και οι διδάσκοντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Ε/Υ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

παλαιά ECTS
(Εγγεγραμμένοι κατά τα ακ. έτη 2010-11 έως και 2018-19)

ECTS
(Εγγεγραμμένοι κατά το ακ. έτος 2019-20)

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1

11

Μηχανική

 

ΥΠ - Α

7

7

(4,1,0)

Π. Παπαδόπουλος, (π.) Δ. Βλάχος (α)

1

12

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός

 

ΥΠ - Α

7

7

(3,2,0)

Α. Νίντος

1

13

Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας

 

ΥΠ - Α

6

6

(4,1,0)

Σ. Πατσουράκος

1

14

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

 

ΥΠ - Α

5

5

(2,0,2)

Α. Δούβαλης, Μ. Τσελεπή, Β. Χριστοφιλάκης, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Χ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ)

1

15

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

 

ΥΠ - Α

5

5

(3,0,1)

Μ. Καμαράτος, Δ. Βλάχος, Α. Δούβαλης, Π. Παπαδόπουλος, Χ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ)

2

21

Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

 

ΥΠ - Α

7

7

(4,1,0)

Π. Κόκκας, Ν. Νικολής (α), Ν. Μάνθος, Κ. Φουντάς (π.),

2

23

Εργαστήρια Μηχανικής

 

ΥΠ - Α

6

6

(1,0,3)

Μ. Καμαράτος, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Τσελεπή, Α. Μπουρλίνος, Δ. Βλάχος, Π. Παπαδόπουλος, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Χ. Παπαχριστοδούλου, Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ)

2

24

Διανυσματικός Λογισμός

 

ΥΠ - Α

6

6

(3,1,0)

Ν. Μπάκας

2

25

Γλώσσες Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

ΥΠ - Α

5

5

(2,0,2)

Ι. Ευαγγέλου, Ν. Πατρώνης, Ι. Στρόλογγας, (α), Ι. Παπαδόπουλος, (π)

2

22

Ξένη Γλώσσα

 

ΥΠ - Α

4

4

(4,0,0)

Ευμοιρίδου Ε. (Αγγλικά), Σιούτη Α. (Γαλλικά) και Φέρινγκ-Γκότοβου (Γερμανικά)

3

31

Κυμάνσεις

 

ΥΠ - Α

6

6

(4,1,0)

Σ. Κοέν (π), Ι. Στρόλογγας (α)

3

32

Σύγχρονη Φυσική Ι

 

ΥΠ - Α

6

6

(4,1,0)

Ξ. Ασλάνογλου (α), Π. Κόκκας, Κ. Κοσμίδης (π)

3

33

Κλασική Μηχανική Ι

 

ΥΠ - Α

6

6

(3,1,0)

Π. Καντή

3

34

Μιγαδικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

 

ΥΠ - Α

6

6

(3,2,0)

 

Γ. Λεοντάρης, Α. Οικονόμου (ΕΔΙΠ)

3

35

Εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού

21

ΥΠ - Α

6

6

(1,0,3)

Ν, Πατρώνης (συντ.), Ι. Ευαγγέλου, Σ. Καζιάννης, Ε. Μπενής, Ν. Νικολής, Α. Οικιάδης, Δ. Σοφικίτης Σ. Ντανάκας (ΕΔΙΠ), Κ. Σταμούλης (ΕΔΙΠ)

4

41

Θερμοδυναμική και Εργαστήρια Θερμότητας

 

ΥΠ - Α

6

7

(3,1,1)

Μ. Καμαράτος (π), Δ. Βλάχος (α)

4

42

Σύγχρονη Φυσική ΙΙ

 

ΥΠ - Α

7

7

(4,1,0)

Ι. Ευαγγέλου, Ε. Μπενής (α), Ξ. Ασλάνογλου, Σ. Κοέν (π)

4

43

Κλασική Μηχανική ΙΙ

 

ΥΠ - Α

7

6

(3,1,0)

Γ. Λεοντάρης, Α. Οικονόμου (ΕΔΙΠ)

4

44

Εργαστήρια Κυμάνσεων και Οπτικής

 

ΥΠ - Α

6

6

(1,0,4)

Σ. Κοέν (συντ.), Ξ. Ασλάνογλου, Σ. Καζιάννης, Κ. Κοσμίδης, Ν. Μάνθος, Α. Οικιάδης, Σ. Ντανάκας (ΕΔΙΠ), Χ.Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Κ. Σταμούλης (ΕΔΙΠ)

4

45

Διαφορικές Εξισώσεις

 

ΥΠ - Α

6

6

(3,2,0)

Γ. Θρουμουλόπουλος (α), Ν. Μπάκας (π)

5

51

Κβαντική Θεωρία Ι

 

ΥΠ - Α

7

7

(3,1,0)

Ι. Φλωράκης

5

52

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι

 

ΥΠ - Α

7

7

(3,1,0)

Λ. Περιβολαρόπουλος

5

53

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

21

ΥΠ - Α

6

6

(2,1,2)

Ε. Ευαγγέλου, Δ. Κατσάνος, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ)

5

54

Γενική Χημεία

 

ΥΠ - Α

5

5

(3,1,0)

Α. Μπουρλίνος

5 (ΥΕ), 7 (Ε)

405

Φυσική Περιβάλλοντος

 

ΥΕ ΚΑΙ ΕΠ - Α

5

5

(3,1,0)

Π. Κασσωμένος

5 (ΥΕ), 7 (Ε)

408

Εισαγωγή στην Αστροφυσική

 

ΥΕ ΚΑΙ ΕΠ - Α

5

5

(3,1,0)

Α. Νίντος

6

61

Κβαντική Θεωρία ΙΙ

 

ΥΠ - Α

8

7

(3,1,0)

Ι. Ρίζος

6

62

Κλασική Ηλεκτροδυναμική ΙΙ

 

ΥΠ - Α

8

7

(3,1,0)

Α. Δέδες

7

71

Στατιστική Φυσική Ι

 

ΥΠ - Α

8

7

(3,1,0)

Σ. Ευαγγέλου

7

72

Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι

 

ΥΠ - Α

8

7

(3,1,0)

Γ. Φλούδας(α), Γ. Ευαγγελάκης(π)

6,8

101

Στατιστική Φυσική ΙΙ

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Διδάσκων Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

7

103

Στοιχειώδη Σωμάτια

 

ΕΠ - Β

5

5

(3,1,0)

Α. Δέδες

7

104

Εισαγωγή στη Θεωρία Πεδίου

51, 61

ΕΠ - Β

5

5

(3,1,0)

Ι. Ρίζος

6,8

105

Κοσμολογία

 

ΕΠ - Β

5

5

(4,0,0)

Λ. Περιβολαρόπουλος

7

106

Βαρύτητα και Γενική Θεωρία Σχετικότητας

33, 62

ΕΠ - Γ

4

4

(4,0,0)

Λ. Περιβολαρόπουλος

6,8

107

Θεωρία Ομάδων

12, 34

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Σ. Ευαγγέλου

6,8

108

Διαφορική Γεωμετρία

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Ι. Φλωράκης

6,8

109

Υπολογιστικές Μέθοδοι Φυσικής

 

ΕΠ - Γ

4

4

(2,0,2)

Γ. Ευαγγελάκης

6,8

110

Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Σ. Ευαγγέλου

6,8

111

Φυσική Πλάσματος

31, 62

ΕΠ - Β

5

5

(3,1,0)

Γ. Θρουμουλόπουλος

6,8

112

Μαθηματικά για Φυσικούς

 

ΕΠ - Γ

4

4

(2,1,1)

Α. Οικονόμου

6,8

113

Μαθηματικά και Φυσική με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

 

ΕΠ - Γ

4

4

(1,0,3)

Ι. Ρίζος, Α. Οικονόμου

7

201

Ατομική Φυσική

 

ΕΠ - Β

5

5

(3,1,0)

Ε. Μπενής

6,8

202

Μοριακή Φυσική

 

ΕΠ - Β

5

5

(3,1,0)

Δ. Σοφικίτης

7

203

Πυρηνική Φυσική Ι

 

ΕΠ - Β

5

5

(3,1,0)

Ν. Πατρώνης

6,8

204

Πυρηνική Φυσική ΙΙ

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Ν. Νικολής

6,8

205

Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ

72

ΕΠ - Β

5

5

(3,1,0)

Γ. Φλούδας

7

206

Φυσική Ημιαγωγών

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Ε. Ευαγγέλου

6,8

207

Πειραματικές Μέθοδοι Φυσικής

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Α. Δούβαλης, Δ. Βλάχος, Ι. Ευαγγέλου, Σ. Καζιάννης

7,8

209

Εργαστήρια Νεότερης Φυσικής

23, 32, 35, 42, 44, 53

ΕΠ - Β

6

6

(1,0,4)

Σ. Καζιάννης, Σ. Κοέν, Π. Κόκκας, Κ. Κοσμίδης, Α. Οικιάδης, Ν. Πατρώνης, Ν. Νικολής, Α. Δούβαλης, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Καμαράτος, Δ. Σοφικίτης

6,8

211

Επιστήμη των Υλικών

 

ΕΠ - Β

5

5

(3,1,0)

Γ. Φλούδας, Α. Δούβαλης

6,8

212

Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός των Υλικών

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Ι. Δεληγιαννάκης

6,8

213

Φυσική των Laser

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Ε. Μπενής

7

214

Φυσικοχημεία Ι

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Α. Μπουρλίνος

6,8

215

Φυσικοχημεία ΙΙ

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Α. Μπουρλίνος

6,8

217

Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Ξ. Ασλάνογλου

7

218

Πολυμερικά Στερεά

41, 63, 71

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Γ. Φλούδας

6,8

219

Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική

 

ΕΠ - Δ

3

3

(3,0,1)

Διδάσκων από το Τμήμα Ιατρικής

7

220

Βιοφυσική

 

ΕΠ - Δ

3

3

(3,1,0)

Διδάσκων Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

6,8

301

Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών

 

ΕΠ - Δ

4

4

(4,0,0)

Διδάσκων Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

6,8

304

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

 

ΕΠ - Δ

4

4

(4,0,0)

Ε. Ευαγγέλου

7

305

Οι έννοιες της Φυσικής και πρακτική άσκηση στην εκπαίδευση

 

ΕΠ - Δ

5

5

(3,0,1)

Π. Κόκκας, Κ. Κοσμίδης, Ν. Μάνθος

7

306

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

 

ΕΠ - Δ

4

4

(4,0,0)

Διδάσκων Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

6,8

307

Διδακτική Μεθοδολογία

 

ΕΠ - Δ

3

4

(4,0,0)

Διδάσκων Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

7

308

Νέες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

 

ΕΠ - Δ

4

4

(1,0,3)

Διδάσκων Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

7

309

Παιδαγωγική Ψυχολογία

 

ΕΠ - Δ

4

4

(4,0,0)

Μ. Αποστόλου

6,8

310

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

ΕΠ - Δ

4

4

(4,0,0)

Χ. Ζάγκος

6,8

401

Γενική Μετεωρολογία

 

ΕΠ - Β

5

5

(3,1,0)

Χ. Λώλης

6,8

402

Φυσική της Ατμόσφαιρας

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,0,1)

Ν. Χατζηαναστασίου, Χ. Λώλης, Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ)

7

403

Δυναμική Μετεωρολογία

401

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Α. Μπαρτζώκας

6,8

404

Μηχανική Ρευστών

24

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Ν. Μπάκας

7

406

Φυσική Κλιματολογία

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Ν. Χατζηαναστασίου

7

407

Φυσικές Πηγές Ενέργειας, Φυσικοί Πόροι και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

41

ΕΠ - Γ

4

4

(4,0,0)

Γ. Θρουμουλόπουλος

6,8

409

Διαστημικός Καιρός

408, 413

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Σ. Πατσουράκος

6,8

410

Γαλαξίες και Κοσμολογία

408

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Α. Νίντος

6,8

411

Παρατηρησιακή Αστροφυσική

 

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Σ. Πατσουράκος

7

413

Ηλιακή Φυσική

408

ΕΠ - Γ

4

4

(3,1,0)

Σ. Πατσουράκος

6,8

502

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

 

ΕΠ - Γ

4

4

(2,1,2)

Β. Χριστοφιλάκης, Δ. Κατσάνος, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ)

6,8

504

Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

 

ΕΠ - Γ

4

4

(2,0,2)

Β. Χριστοφιλάκης

7

506

Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού (C++)

 

ΕΠ - Γ

4

4

(2,0,2)

Ι. Παπαδόπουλος

7

507

Εφαρμογές Διαδικτύου

 

ΕΠ - Γ

4

4

(2,0,2)

Ι. Στρόλογγας

6,8

508

Σύγχρονα Υλικά Υψηλής Τεχνολογίας

 

ΕΠ - Γ

4

4

(4,0,0)

Α. Δούβαλης

6,8

509

Μετρήσεις και Αυτοματισμοί με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

 

ΕΠ - Γ

4

4

(2,0,2)

Ι. Ευαγγέλου, Ι. Στρόλογγας, Σ. Ντανάκας (ΕΔΙΠ)

7

510

Σύγχρονα Προγραμματιζόμενα Ηλεκτρονικά

 

ΕΠ - Γ

4

4

(1,0,3)

Γ. Ευαγγελάκης, Β. Χριστοφιλάκης, Κ. Φουντάς

7

701

Διπλωματική Εργασία

 

ΕΠ - Ε

10

10

 

Ο διδάσκων (επιβλέπων) επιλέγεται από τον φοιτητή

6,7,8

702

Πρακτική Άσκηση

 

ΕΠ - ΣΤ

3

3

 

Ο υπεύθυνος επιλέγεται από το φοιτητή

 

Σημειώσεις/Παρατηρήσεις:

  • Τα προαπαιτούμενα είναι ενδεικτικά εκτός των μαθημάτων 35 και 53, για τα οποία η προαπαίτηση είναι υποχρεωτική για τους εισαχθέντες από το ακ. έτος 2011-12.

  • Οι ώρες διδασκαλίας παρουσιάζονται ως εξής:   (θεωρία, φροντιστήριο, εργαστήριο)

  • Για μαθήματα τα οποία χωρίζονται σε τμήματα:   {α}= τμήμα αρτίων,   {π}=τμήμα περιττών