Μικροσκοπία φωτοϊονισμού στο άτομο του μαγνησίου

Διδάκτωρ: 
Καλαϊτζής Παναγιώτης
Επιβλέπων: 
Κοέν Σαμουήλ
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κοέν Σαμουήλ, Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Καζιάννης Σπυρίδων
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κοέν Σαμουήλ, Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Καζιάννης Σπυρίδων, Μπενής Εμμανουήλ, Τζάλλας Παρασκευάς, Bordas Christian, Lepine Franck