Εντοπισμός Άντερσον και τοπολογικά φαινόμενα σε συστήματα πολλών σωματίων με αταξία

Διδάκτωρ: 
Σταματίου Γεώργιος
Επιβλέπων: 
Ευαγγέλου Σπυρίδων
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ευαγγέλου Σπυρίδων, Διάκονος Φώτιος, Καρανίκας Αλέξανδρος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ευαγγέλου Σπυρίδων, Διάκονος Φώτιος, Καρανίκας Αλέξανδρος, Θρουμουλόπουλος Γεώργιος, Κατσάνος Δημήτριος, Καμαράτος Ματθαίος, Lambert Colin J.