Ανακοινώσεις

 • Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το έτος 2018

           Το Τμήμα Φυσικής στη Συνέλευση αριθμ. συνεδρίας 496/20-2-2018, ενέκρινε την πρόσληψη των κάτωθι Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για παροχή επικουρικού έργου σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά το έτος 2018:

  Α/Α      Ονοματεπώνυμο                                                                  

  1           Βιολάρης – Γκουντώνης Κωνσταντίνος (Υποψήφιος Διδάκτορα)

  2           Καζαντζίδης Λαυρέντιος  (Υποψήφιος Διδάκτορας)

  3           Κεχάογλου Εμμανουήλ  (Υποψήφιος Διδάκτορας)

  4           Ταβελλάρης Ηλίας  (Υποψήφιος Διδάκτορας)

  5           Τριφύλλης Λάμπρος  (Μεταπτυχιακός Φοιτητής)

  6           Κώτσιας Γεώργιος (Μεταπτυχιακός Φοιτητής)

  7           Τζάλλας Βασίλειος (Μεταπτυχιακός Φοιτητής)

  8           Συμεωνίδης Χρήστος (Μεταπτυχιακός Φοιτητής)

  9           Πετρουλέα Γεωργία (Μεταπτυχιακός Φοιτητής)

  10         Γεωργαλή Ευσταθία (Υποψήφιος Διδάκτορας)

   

  Επιλαχόντες με σειρά κατάταξης:

  1           Ελεμέ Ζηνοβία (Υποψήφιος Διδάκτορας)

  2           Λιοκάτη Ευαγγελία (Υποψήφιος Διδάκτορας)

   

  Καλούνται οι δέκα (10) επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 26-2-2018 έως και 2-3-2018 για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών να διαβάσετε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Ευγενία Νάκου τηλ: 2651007491

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Ανακοίνωση για το μάθημα "Ψηφιακά Ηλεκτρονικά"

  Η διδασκαλία του μαθήματος (Θ) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά γίνεται στην  Αίθουσα Φ3 010-013, Τρίτη 11:00-13:00.

  Η δήλωση παρακολούθησης του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος θα γίνει από  22 Φεβρουαρίου - 02 Μαρτίου.
  Θα αναρτηθούν σχετικοί πίνακες στον 1ο όροφο του Φ3 (Γραφείο Φ3-103 και Φ3-104)

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  http://www.telecomlab.gr/announcements/

  http://www.telecomlab.gr/lessons/502/

  Οι διδάσκοντες
  Β.Χριστοφιλάκης, Δ.Κατσάνος

   
   

 • Ανακοίνωση για το μάθημα "Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική"

  Το πρώτο και εισαγωγικό μάθημα  ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ σε φοιτητές του Φυσικού Τμήματος θα γίνει στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Ιατρικού Τμήματος την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018, 18:15 ως 20.00.

   

  Ο διδάσκων το μάθημα

  καθ. Τζων Α Καλέφ-Εζρά

 • Πρόγραμμα ημερίδας παρουσίασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

  Η ημερίδα παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12-2-2018 στην αίθουσα αναγνωστηρίου του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος).

  Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

 • Ανακοίνωση για το μάθημα "Στατιστική Φυσική ΙΙ"

  Ενημερώνονται οι φοιτητές, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το επιλεγόμενο μάθημα «Στατιστική Φυσική ΙΙ», ότι η πρώτη συνάντηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, αίθουσα Φ2-119 και ώρα 16:00 – 19:00. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το μάθημα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση npappas@cc.uoi.gr.
   
   
  Ο διδάσκων
  Νίκος Παππάς
   

 • Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

  Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να καταθέσουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος από τις 5 μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2018, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.     Μαζί με την αίτηση οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Κατοικίες
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (πάσο)

       Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να κλείσουν πιθανές εκκρεμότητες με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.

  Από την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής

 • Παράταση διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18

  Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeimerinou_2017-18_3.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές μέχρι και την Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018.

 • Ανακοίνωση για το μάθημα "Θεωρία Ομάδων"

  Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ σε συνάντηση με τον διδάσκοντα (κ. Βέργαδο) την Δευτέρα  5/2/2018,  ώρα 11.00π.μ στην  γραφείο Φ2-204.

   

  Από την Γραμματεία του Τομέα

 • Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2017-18

  Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2017-18

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Πτυχιακή εξεταστική μαθήματος "Μαθηματικά για Φυσικούς"

  Η πτυχιακή εξεταστική του μαθήματος "Μαθηματικά για Φυσικούς"

  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9/2/18 ώρες 14:00-17:00 στην αίθουσα Φ2-120

   

  Οι διδάσκοντες

 • Προκήρυξη Πρόσληψης Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το έτος 2018

  Το Τμήμα Φυσικής βάση της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 8878/12-1-2018) και της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος αριθμ. συνεδρίας 495/22-1-2018, προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για παροχή επικουρικού έργου σε μέλη ΔΕΠ κατά το έτος 2018.

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 25/1/2018 έως και 9-2-2018.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. ή βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες.
  4. Βεβαίωση όπου θα φαίνεται η βαθμολογία στα μαθήματα που εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο: «δεν είμαι ενταγμένος/-νη σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω Υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής όσων δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου».
  6. Βεβαίωση του αρμόδιου Διευθυντή του Τομέα (που προσφέρεται επικουρικό έργο) στην οποία να βεβαιώνεταιη συμμετοχή του φοιτητή στο επικουρικό έργο του Τομέα.

  Αν οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, για την ιεράρχηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθούν:

  1. Η λήψη υποτροφίας κατά τα τρία τελευταία έτη.
  2. Η επίδοση των υποψηφίων στα μαθήματα ή και στις εισαγωγικές εξετάσεις.

   

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Ευγενία Νάκου τηλ: 2651007491

 • 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής

  Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής με θέμα:

  «Η ΦΥΣΙΚΗ  ΣΥΝΑΝΤΑ  ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

  ανακαλύψεις - επιτεύγματα - προοπτική για τη Φυσική του 21ου αιώνα

  Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 15 έως 18 Μαρτίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

   

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 • Δημόσια Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

  Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Διπλωματικής Εργασία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και επιθυμούν να βαθμολογηθούν στην πτυχιακή εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2017-2018, θα παρουσιάσουν δημόσια τις διπλωματικές τους εργασίες τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 στην αίθουσα αναγνωστηρίου του Τμήματος Φυσικής. Η κάθε παρουσίαση θα είναι διάρκειας 15 λεπτών συμπεριλαμβανομένων και των ερωτήσεων.

  Για το σκοπό αυτό θα πρέπει τα μέλη ΔΕΠ – επιβλέποντες των διπλωματικών να αποστείλουν μέχρι τη Δευτέρα 5-2-2018 το σχετικό αρχείο παρουσίασης, στην Γραμματεία του Τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή ( συμβατή με Powerpoint, Impress ή AdobeReader).

  To πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Τμήματος, η δημόσια παρουσίαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος και απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση βαθμολογίας του μαθήματος Διπλωματική Εργασία.

  Από την Γραμματεία του Τμήματος

 • Ανακοίνωση για το μάθημα των Αγγλικών

  •Η πτυχιακή εξέταση για τα Αγγλικά θα δοθεί στις 31/1/2018 και ώρα 12.00-2.00 μ.μ. στην αίθουσα Φ3 010-013 του τμήματος Φυσικής.

  •Η διδάσκουσα

  •Ε. Ευμοιρίδου

 • Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017 - 2018

  Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeimerinou_2017-18_2.pdf  θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη νέα παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

  Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018*.

 • Εξέταση μαθήματος "Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός των Υλικών"

  Παρακαλούμε να δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση για το μάθημα "Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός των Υλικών"

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Νικήτα Λούκα με θέμα «Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος σκανδαλισμού των μιονίων του πειράματος CMS στο CERN της Ελβετίας» θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19-1-2018  και ώρα 12:00 στην αίθουσα παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος).

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Ενημερωτική Συνάντηση για το Πρόγραμμα Erasmus+ στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών

  Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τους Υπευθύνους για το Πρόγραμμα Erasmus+ των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών διοργανώνουν Ενημερωτική Συναντήση για το Πρόγραμμα Erasmus+ την Τετάρτη 10/01/2018 για τις/τους φοιτήτριες/τές των Τμημάτων:
  1. Μαθηματικών,
  2. Φυσικής και
  3. Χημείας.

  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στην Αίθουσα Διαλέξεων 201α του Τμήματος Μαθηματικών (2ος όροφος).

  Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://erasmus.uoi.gr/erasmus/191/announcement-enimerotiki-synantisi-gia-programma-erasmus-sta-tmimata-tis-sholis-thetikon

 • Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017 - 2018

  Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeimerinou_2017-18.pdf  θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

   

  Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018*.

 • Πρακτική Άσκηση – Άνοιξη 2018: Αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών

  Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://gpa.uoi.gr), στην ενότητα «Νέα», έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ-ΕΣΠΑ-5-2018/15-11-2017).

  Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Email: students@gpa.uoi.gr).

Pages