Ανακοινώσεις

 • Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ότι από την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

  Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

  Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Erasmus+

  Erasmus+ Έναρξη υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για τη Μακροχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών, Σχέδιο 2022

  Σας ενημερώνουμε ότι η Προκήρυξη για τη Μακροχρόνια Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις Σπουδές ή/και την Πρακτική Άσκηση, Σχέδιο 2022, έχει δημοσιευθεί στον σύνδεσμο

  https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa

  Η πλατφόρμα για την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας θα είναι ενεργή από

  Τετάρτη, 29/06/2022 και ώρα 10.00 έως και Παρασκευή, 08/07/2022 και ώρα 17.00

  Εκ της Διευθύνσεως Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 • Erasmus+

  Erasmus+ Σημαντική πληροφόρηση αναφορικά με την Προκήρυξη για τη Μακροχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών, Σχέδιο 2022

  Σας ενημερώνουμε ότι η Προκήρυξη για τη Μακροχρόνια Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις Σπουδές ή/και την Πρακτική Άσκηση, θα δημοσιευθεί στις 29/06/2022 (και ώρα 10.00) έως τις 08/07/2022 (και ώρα 17.00).

  Η Προκήρυξη, οι Γενικοί Όροι και Κανόνες καθώς και όλες οι συμπληρωματικές πληροφορίες, θα δημοσιευθούν στον σύνδεσμο
  https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa

  Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, η Προκήρυξη θα προβλέπει κινητικότητες από 2 έως 6 μήνες με χρηματοδότηση,

  για Πρακτική Άσκηση από 01/10/2022 έως 31/10/2024 και
  για Σπουδές: εαρινό εξάμ. 2022/23, χειμερινό εξάμ. 2023/24, εαρινό εξάμηνο 2023/24

  Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας θα είναι ηλεκτρονική (οι σύνδεσμοι θα ανακοινωθούν με τη δημοσίευση της Προκήρυξης).

  Με εκτίμηση,
  Εκ της Διευθύνσεως Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 • The 29th International Conference on Supersymmetry and Unification of Fundamental Interactions (SUSY-2022)

  The Conferences on Supersymmetry and Unification of Fundamental Interactions (SUSY) are amongst the world's largest international gatherings of particle physicists focused on new ideas related to fundamental interactions of elementary particles.

  The aim of the SUSY conference is to review and discuss recent research in theoretical, phenomenological, astrophysical and experimental aspects of supersymmetric theories and all other approaches to physics beyond the Standard Model.

  The 29th International Conference on Supersymmetry and Unification of Fundamental Interactions (SUSY-2022) is organised by the University of Ioannina in Greece.

 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Γεωργίου Αλέστα με θέμα: «ΛCDM και οι Επιπτώσεις του Προβλήματος της Σταθεράς Hubble» θα γίνει την Τρίτη 28/06/2022 και ώρα 17.00.

  Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει και μέσω του MS TEAMS.

  Όνομα δωματίου: "Παρουσίαση Διατριβής Γεώργιου Αλέστα"

  Κωδικός TEAMS: q5gg74c
  Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8qmtnTsyB9TCbztdfdfSetfkz0hRRzTPeUURB2-hBPo1%40thread.tacv2/1656052320132?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%224369d81b-81bf-4b2f-8697-1a8278b2edd6%22%7d

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Μηνάς Πασχόπουλος), η οποία  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, εκατό (100) προπτυχιακές οικονομικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση αφορά φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων), όπως αυτά υπήρχαν πριν από τη συγχώνευσή του με το πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι οικονομικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν εφάπαξ σε ημερομηνίες που θα αποφασιστούν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα ανέρχονται στο ποσό των χιλίων #1.000,00# ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

  Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: από 23/06/2022 έως 13/07/2022

  Σχετικός σύνδεσμος: https://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee/6556-pr...

   

 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

  Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος από τις 24 Ιουνίου 2022 μέχρι τις 10 Ιουλίου 2022, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

   Οι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο Αίτησης Πτυχίου/Διπλώματος και Υπεύθυνη Δήλωση για Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας (επισυνάπτεται)
  2. Έντυπο Δήλωσης Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται)
  3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

  Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να τακτοποιήσουν πιθανές εκκρεμότητές τους με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.

  Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν από τον πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο λογαριασμό τους και στην αίτησή τους θα πρέπει να αναγράφουν και το προσωπικό τους e-mail, καθώς ο ιδρυματικός λογαριασμός τους θα απενεργοποιηθεί μόλις ανακηρυχθούν.

  Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν εκπονήσει Διπλωματική εργασία ή έχουν κάνει Πρακτική άσκηση να το αναφέρουν στην αίτηση λήψης πτυχίου.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να αποστείλετε e-mail (gramphysatuoi.gr), ή να καλέσετε στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (τηλ. 26510 07490).

 • Προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων

  Προκήρυξη για την εισαγωγή τεσσάρων (4) υποψηφίων διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2022-2023

  Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι 30/09/2022 [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphysatuoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα].

  Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 • Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Φυσικής

  Προκήρυξη για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική» για το ακ. έτος 2022-2023

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Φυσικής με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική», θα διενεργηθούν εξετάσεις για την επιλογή είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2022.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  αίτηση συμμετοχής έως την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphysatuoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα].

  Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 • Προκήρυξη Π.Μ.Σ. ΣΗΤ

  Προκήρυξη για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» για το ακ. έτος 2022-2023

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» θα διενεργηθούν εξετάσεις για την επιλογή δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακ. έτος 2022-2023 το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2022.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphysatuoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα].

  Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 • Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον

  Προκήρυξη για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» για το ακ. έτος 2022-2023

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» θα διενεργηθούν εξετάσεις για την επιλογή πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακ. έτος 2022-2023.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphysatuoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα].

  Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 • Αποτελέσματα εκλογών Δ/ντών Τομέων

  Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικής

  Επισυνάπτεται το πρακτικό της εκλογής των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικής για το διάστημα από 1.9.2022-31.8.2023.

  Η διαδικασία διεξήχθη στις 15.6.2022 με το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας “ΖΕΥΣ”.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Αποτελέσματα εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής

  Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη  Προέδρου και Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.

 • Ανακοίνωση εκλογής Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Φυσικής

  Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 με 11:30, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του ΕΔΥΤΕ, για την ανάδειξη Διευθυντών όλων των Τομέων του Τμήματος Φυσικής, εξελέγησαν, αφού συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, οι ακόλουθοι:

  α. Τομέας Αστρογεωφυσικής: Χρήστος Λώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

  β. Τομέας Θεωρητικής Φυσικής: Αθανάσιος Δέδες, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

  γ. Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

  δ. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών: Περικλής Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

  Η εφορευτική επιτροπή

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Δημόσια Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

  Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα "Διπλωματική Εργασία" και επιθυμούν να βαθμολογηθούν στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 2021-2022, θα παρουσιάσουν δημόσια τις διπλωματικές τους εργασίες τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 με φυσική παρουσία στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος. Η κάθε παρουσίαση θα είναι διάρκειας 15 λεπτών συμπεριλαμβανομένων και των ερωτήσεων.

  Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει τα μέλη ΔΕΠ-επιβλέποντες των διπλωματικών εργασιών να αποστείλουν μέχρι τις 3 Ιουλίου 2022 το σχετικό αρχείο παρουσίασης στη Γραμματεία του Τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή (συμβατή με Powerpoint, Impress ή AdobeReader).

  Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα δημοσιευθεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Τμήματος, η δημόσια παρουσίαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος και απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση βαθμολογίας του μαθήματος "Διπλωματική Εργασία".

 • Εκδήλωση«Marie Skłodowska-Curie Actions: Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2022»

  Παρακαλούμε βρείτε στα συνημμένα αρχεία πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικτυακής εκδήλωσης με θέμα: «Marie Skłodowska-Curie Actions: Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2022»2022”, που διοργανώνεται την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 13.00 από τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (ΙδΕΚ), Euraxess Services Centers Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Κύπρου.

 • Αξιολογήσεις Μαθημάτων ΠΜΣ "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον"

  Αξιολογήσεις Μαθημάτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον", εαρινού εξαμήνου Α.Ε. 2021 - 2022.

  Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

  Κατά το διάστημα από 15 Ιουνίου 2022 – 30 Ιουνίου 2022 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον” του Τμήματος Φυσικής, το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας,   προσπαθήστε από Η/Υ.

  Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο  σας  παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

  Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

  Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

  Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

   

 • Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου

  Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Παρακαλούμε δείτε τις υποψηφιότητες στο συνημμένο αρχείο.

 • Ανακήρυξη Υποψηφίων Διευθυντών Τομέων

  Ανακήρυξη Υποψηφίων Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικής

   

  Από την εφορευτική επιτροπή  ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι για το αξίωμα των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικής.

  Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, από ώρα 09:30 έως και 11:30 αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας.

  Παρακαλούμε δείτε τον συνημμένο αρχείο.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Παρουσίαση μεταδιδακτορικής έρευνας

  Η παρουσίαση της μεταδιδακτορικής έρευνας του Δρ. Δημητρίου Παπούλια με θέμα: "Αστροσωματιδιακή Φυσική Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο σε Πειράματα Νετρίνων και Άμεσης Ανίχνευσης Σκοτεινής Ύλης" θα γίνει την Παρασκευή 10  Ιουνίου 2022, ώρα 12:00.

  Η παρουσίαση θα γίνει μέσω του MS TEAMS.

  Η ονομασία της εικονικής ομάδας είναι «Σεμινάριο Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» και ο κωδικός για σύνδεση στην εικονική αίθουσα είναι

  y5dp6mt

  Ο σύνδεσμος είναι: 

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a213c98b477e24c968473ea1239a3f167%40thread.tacv2/1623211638065?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%224369d81b-81bf-4b2f-8697-1a8278b2edd6%22%7d

   

Pages