Ανακοινώσεις

 • Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων

  Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2020-21

  • Για την διεξαγωγή των εξετάσεων στις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ισχύουν τα σχετικά αναφερόμενα στις «Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2019-20», σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Συγκλήτου (αριθ. 1087/26-5-2020 (Α.Δ.Α.: ΨΛ4Ν469Β7Η-ΡΛΥ)) τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), (https://www.uoi.gr/apofasi-tis-sygklitoy-gia-ti-diexagogi-ton-exetaseon-...).
  • Ιδιαίτερα για την περίπτωση Προφορικών Εξετάσεων στο Τμήμα Φυσικής:

  Οι διδάσκοντες,

  1) υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως με κάθε διαθέσιμο μέσο (ιστοσελίδα του Τμήματος, ecourse) και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 7 ημέρες πριν την εξέταση, λαμβάνοντας υπόψη και το ανακοινωμένο πρόγραμμα εξετάσεων, τους φοιτητές για τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής (προφορικές ή/και γραπτές) των εξετάσεων στο μάθημα το οποίο είναι υπεύθυνοι,

  2) υποχρεούνται να οργανώνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να ανακοινώνουν στους συμμετέχοντες φοιτητές εγκαίρως και όχι αργότερα από 24 ώρες πριν την διεξαγωγή της εξέτασης, τον τρόπο (προσωπικά ή σε ομάδες) και το πρόγραμμα διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων, το οποίο θα πρέπει να περιέχει την συγκεκριμένη ημερομηνία, την ώρα έναρξης και την εκτιμώμενη χρονική διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης για κάθε εξεταζόμενο φοιτητή ή ομάδα φοιτητών,

  3) υποχρεούνται να διασφαλίσουν την συμμετοχή στην διαδικασία των προφορικών εξετάσεων και ενός δευτέρου επιτηρητή-διδάσκοντα του Τμήματος (μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ), ο οποίος θα παρευρίσκεται και αυτός στην διαδικασία της προφορικής εξέτασης των φοιτητών.

  Οι φοιτητές,

  1) υποχρεούνται να δηλώνουν εγκαίρως και όχι αργότερα από 2 ημέρες πριν την διεξαγωγή της εξέτασης την πρόθεση συμμετοχή τους στις εξετάσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων,

  2) υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως και χωρίς καμία καθυστέρηση στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων

  3) υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των διδασκόντων κατά την διάρκεια των εξετάσεων.

  Εκ μέρους του Δ.Σ. του Τμήματος

 • Αξιολογήσεις Μαθημάτων Π.Μ.Σ. "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον"

  Αξιολογήσεις Μαθημάτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον", χειμερινού εξαμήνου Α.Ε. 2020 - 2021.  

  Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

  Κατά το διάστημα από 20 Ιανουαρίου 2021 – 5 Φεβρουαρίου 2021 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο, που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον", το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας,  προσπαθήστε από Η/Υ.

  Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο  σας  παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

  Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

  Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

  Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • Ενημερωτική Συνάντηση Erasmus+

  Την Παρασκευή 22/01/2021, στις 1 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Teams, ενημερωτική συνάντηση για την κινητικότητα φοιτητών  στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαικής Ένωσης. Θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος από τον Τμηματικώς Υπεύθυνο Erasmus, Αναπλ. Καθηγητή Νικόλαο Χατζηαναστασίου και θα ακολουθήσει συζήτηση ενώ θα απαντηθούν ερωτήσεις.

  Ο κωδικός της ομάδας του Teams (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ERASMUS+) είναι nyaux6z

   

 • *** ΕΠΕΙΓΟΝ: Νέα ημερομηνία έναρξης Εξεταστικής Ιανουαρίου 2021 ***

  Κατεπείγουσα ανακοίνωση

  Νέα ημερομηνία έναρξης της Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2021

  Ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου και λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης όλων των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές, η νέα ημερομηνία έναρξης της Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2021  είναι η 27η Ιανουαρίου 2021. Το νέο πρόγραμμα της εξεταστικής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον σύνδεσμο http://www.physics.uoi.gr/sites/default/files/ffiles/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ_ΕΞΑΜ_2020-21-νέο.pdf

 • Αξιολογήσεις Μαθημάτων ΠΜΣ "ΣΗΤ" (χειμ. εξάμηνο ακ. έτ. 2020-21)

  Αξιολογήσεις Μαθημάτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες", χειμερινού εξαμήνου Α.Ε. 2020 - 2021

  Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

  Κατά το διάστημα από 22 Δεκεμβρίου 2020 – 15 Ιανουαρίου 2021 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο, που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες", το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας,  προσπαθήστε από Η/Υ.

  Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο  σας  παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

  Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

  Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

  Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • 50 χρόνια του Τμήματος Φυσικής: Επιστημονική Ημερίδα

  Επιστημονική Ημερίδα για τον εορτασμό των 50 ετών από την Ίδρυση του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Στα πλαίσια του εορτασμού για την συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του Τμήματος μας θα πραγματοποιηθεί
  Επιστημονική Ημερίδα την Παρασκευή 29η Ιανουαρίου 2021. Η Ημερίδα θα είναι διαδικτυακή και θα πραγματοποιηθεί
  μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Το πρόγραμμα της Ημερίδας μπορείτε να το βρείτε στο ακόλουθο link.
  http://www.physics.uoi.gr/node/1153

 • Δικαιολογητικά μετεγγραφών ακ. έτ. 2020-21

  Κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

  Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που αιτήθηκαν μετεγγραφή στο Τμήμα Φυσικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) να αποστείλουν (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) ή να καταθέσουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στη Γραμματεία του Φυσικής (Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου/τηλέφωνα επικοινωνίας 26510-07490, 7491, 7192), από

  την  Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020  μέχρι και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

  την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αριθμ.142413/19.10.2020 (Β΄ 4617) και 148236/Z1/30.10.2020 (Β΄ 4806) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1.       Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται)

  2.       Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του φοιτητή ή της φοιτήτριας (δε χρειάζεται επικύρωση)

  3.       Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Αξιολογήσεις Μαθημάτων (χειμ. εξάμηνο ακ. έτ. 2020-21)

  Αξιολογήσεις Μαθημάτων Xειμερινού Eξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-2021

  Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

  Κατά το διάστημα από 14 Δεκεμβρίου 2020 - 15 Ιανουαρίου 2021 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας,   προσπαθήστε από Η/Υ.

  Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο  σας  παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

  Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας. Έχει ως στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος και περιλαμβάνει 35 ερωτήσεις.

  Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

  Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • Αξιολογήσεις Μαθημάτων ΠΜΣ στη Φυσική (χειμ. εξάμηνο ακ. έτ. 2020-21)

  Αξιολογήσεις Μαθημάτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Φυσική με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική", χειμερινού εξαμήνου Α.Ε. 2020 - 2021

  Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

  Κατά το διάστημα από 8 Ιανουαρίου 2021 – 25 Ιανουαρίου 2021 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο, που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Φυσική με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική", το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του από το κινητό σας,  προσπαθήστε από Η/Υ.

  Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο  σας  παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

  Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

  Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

  Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • Πρακτική Άσκηση: κατάταξη/επιλογή

  Πρακτική Άσκηση 2020-2021: Αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών

  Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://gpa.uoi.gr) έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών του Τμήματος, που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2020-2021  (ΠΑ-ΕΣΠΑ-9-2020/5895/16-10-2020).
  Τα αποτελέσματα βρίσκονται στην ενότητα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Π.Ι.>Φοιτητές>Αποτελέσματα» (Link: https://bit.ly/38UxF9k )
  Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Email: students@gpa.uoi.gr).

 • Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

  Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Αλέξανδρου Πολύμερου με θέμα: «Ανάπτυξη νέων μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και προσαρμογής πειραματικών δεδομένων φασματοσκοπίας Mössbauer» θα γίνει την Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 12:00.

  Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά στην πλατφόρμα jitsi στην διεύθυνση https://meet.jit.si/Polymeros_Presentation_18_12_20 (σύνδεση με browser, κατά προτίμηση Chrome). Λόγω του ότι η παρουσίαση είναι δημόσια, μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.
   

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Οδηγίες ορκωμοσίας στις 22/01/21

  Οδηγίες για την ορκωμοσία του Τμήματος Φυσικής στις 22/01/2021

  Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στις 22 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με τη χρήση MS Teams.
  Για λόγους ασφαλείας ο σύνδεσμος σύνδεσης θα σταλεί στο προσωπικό σας e-mail.
  Η σύνδεσή σας στην ορκωμοσία, για λόγους ταυτοποίησης και ενημέρωσης επί της διαδικασίας, θα πρέπει να γίνει μισή ώρα πριν από την ώρα έναρξης της ορκωμοσίας, ανοίγοντας τον σύνδεσμο μέσω του Google Chrome, του Microsoft Edge ή από έξυπνη συσκευή (κινητό ή Tablet) με λειτουργικό Android ή IOS.
  Για λόγους ταυτοποίησης κατά τη σύνδεσή σας στην ορκωμοσία, δηλώστε ως όνομα εμφάνισης το Ονοματεπώνυμό σας μαζί με τον Α.Μ. στο Τμήμα στην παρακάτω μορφή: Επώνυμο Όνομα (Α.Μ.) και περιμένετε στην αναμονή έως ότου ο αρμόδιος υπάλληλος από την Γραμματεία του Τμήματος σας αποδεχτεί στην τηλεδιάσκεψη.
  Η ύπαρξη κάμερας με ενσωματωμένο ή εξωτερικό μικρόφωνο είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορούμε να σας βλέπουμε και να σας ακούμε κατά την διάρκεια της ορκωμοσίας.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσής σας στην ορκωμοσία, διαβάστε το συνημμένο έγγραφο που έχει οδηγίες για σύνδεση μέσω Google Chrome, Microsoft Edge ή μέσω Android συσκευής.
  Για την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ορκωμοσίας, κάθε απόφοιτος δικαιούται να χρησιμοποιήσει μία συσκευή για να «τρέξει» τον σύνδεσμο και απαγορεύεται να τον κοινοποιήσει σε τρίτους. Η συμμόρφωση ΟΛΩΝ με την παραπάνω οδηγία είναι απαραίτητη. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να διακοπεί η σύνδεση και να μην πραγματοποιηθεί η τελετή.

 • Μετεγγραφές Φοιτητών: Ολοκλήρωση εγγραφής

  Καλούνται οι φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο Τμήμα Φυσικής στο πλαίσιο των Μετεγγραφών Ακαδ. Έτους 2020-2021 να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 15.01.2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (email: gramphys@uoi.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Διαγραφής του Τμήματος Προέλευσης.
  2. Έντυπο επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων φοιτητή.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση.
  4. Αίτηση Εγγραφής.

  Τα δικαιολογητικά με Α/Α 2-4 επισυνάπτονται.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2651007490.

 • Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το έτος 2020

  Το Τμήμα Φυσικής στη Συνέλευση αριθμ. συνεδρίας 537/26.11.2020, ενέκρινε την πρόσληψη Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για παροχή επικουρικού έργου σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά το έτος 2020 με Αριθμούς Μητρώου ως κάτωθι:

  Α.Α       Α.Μ

  1            665

  2            758

  3            763

  4            761

  5            756

  6            745

  7            744

  8            742

  9            740

  10         750

  11         751

  12         721

  Επιλαχόντες με σειρά κατάταξης:

  13         783

  14         759

  15         639

  Καλούνται οι δώδεκα (12) επιτυχόντες να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν (συμπληρωμένα, έγχρωμα σε μορφή pdf) στο email της Γραμματείας (gramphys@uoi.gr) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 30.11.2020 και ώρα 10:00 π.μ.

  Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών να διαβάσετε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ευγενία Νάκου τηλ: 2651007491

 • Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το έτος 2020

  Σύμφωνα με  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (αυνεδρία αριθμ. 1635/13-11-2020) κατανέμονται στο Τμήμα Φυσικής  θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για παροχή επικουρικού έργου σε μέλη ΔΕΠ κατά το έτος 2020.

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphys@uoi.gr)  από 24-11-2020 έως και 25-11-2020.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται).
  2. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. ή βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες (δίνεται από τη Γραμματεία).
  4. Βεβαίωση όπου θα φαίνεται η βαθμολογία στα μαθήματα που εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ (δίνεται από τη Γραμματεία).
  5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο: «δεν είμαι ενταγμένος/-νη σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω Υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής όσων δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου» (επισυνάπτεται).

  Αν οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, για την ιεράρχηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθούν:

  1. Η λήψη υποτροφίας κατά τα τρία τελευταία έτη.
  2. Η επίδοση των υποψηφίων στα μαθήματα ή και στις εισαγωγικές εξετάσεις.
  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Δηλώσεις μαθημάτων μεταπτυχιακών φοιτητών χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

  Οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 30-11-2020 έως και την Πέμπτη 10-12-2020.

  Για να πραγματοποιήσετε τη δήλωση των μαθημάτων σας θα πρέπει να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο

  https://classweb.uoi.gr

 • Πρόγραμμα Ενδιάμεσων Εξετάσεων (Προόδων) Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21

  Το Πρόγραμμα Ενδιάμεσων Εξετάσεων (Προόδων) Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21 έχει αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Τμήματος στον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://www.physics.uoi.gr/sites/default/files/PROGRAMMA_proodon_2020-21_...

   

 • Πρόσκληση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών

  Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης

  Ανακοίνωση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών

  Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολονητικών: από 06/11/2020 έως 25/11/2020 

  Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Μηνάς Πασχόπουλος), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εκατό (100) προπτυχιακές οικονομικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση αφορά φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων), όπως αυτά υπήρχαν πριν από τη συγχώνευσή του με το πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου , ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι οικονομικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν εφάπαξ σε ημερομηνίες που θα αποφασιστούν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα ανέρχονται στο ποσό των #1.000,00# ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

  Δείτε αναλυτικότερα στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

 • Έναρξη διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21

  Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

  Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

  Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

  Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

  Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

  Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

  Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 • Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

  • από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,
  • από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
  • από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
  • από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,
  • από φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
  • από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

  Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

  Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

  Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.

  Η εγκύκλιος των μετεγγραφών σε μορφή pdf

  ΦΕΚ ειδικές κατηγορίες σε μορφή pdf

  ΦΕΚ με τα κριτήρια για τα αδέλφια σε μορφή pdf

Pages