Ανακοινώσεις

 • Πρακτική Άσκηση 2021-2022: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων!

  Ξεκινά την Δευτέρα 18/10/2021 η υποβολή αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση που αφορά στο Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

  Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητά το Τμήμα, το διαθέσιμο χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αίτησης (η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά) μπορείτε να διαβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που βρίσκεται εδώ: https://bit.ly/31ntXAB

  Για ερωτήσεις και απορίες επί της διαδικασίας μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

  Επισημαίνεται ότι η αποστολή των απαραίτητων εγγράφων γίνεται αποκλειστικά στο studentsatgpa.uoi.gr

  Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

  --------------------------------------------------------------

  Όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατά το ακαδ. Έτος 2021-2022 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως τις 29/10/2021. ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ!

  Διαρκής ενημέρωση:

  http://gpa.uoi.gr

  https://www.facebook.com/gpauoi

  https:://www.twitter.com/gpauoi

  Επικοινωνία για φοιτητές: studentsatgpa.uoi.gr

 • Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακ. έτος 2021-2022

  Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες να ανανεώσουν την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 9 του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 832/Β/9-3-2018) με αίτηση που θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματoς από 11 έως και 22 Οκτωβρίου 2021.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Πρακτική Άσκηση Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022: Ενημερωτική Εκδήλωση

  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (01/03/2022-31/08/2022), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

  Από τις 11 έως τις 15 Οκτωβρίου 2021 θα  πραγματοποιηθούν Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους φοιτητές των Τμημάτων του Π.Ι. και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Στις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στοιχεία για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τις διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών. Επίσης, στις εκδηλώσεις θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων, προκειμένου οι φοιτητές να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

  Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανά Τμήμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Ενότητα: «Νέα») στη διεύθυνση: https://bit.ly/3uReHJD

  Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: http://gpa.uoi.gr/.

  Διαρκής ενημέρωση:

  http://gpa.uoi.gr

  https://www.facebook.com/gpauoi

  https:://www.twitter.com/gpauoi

  Επικοινωνία για φοιτητές: studentsatgpa.uoi.gr

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

  Για λόγους διασφάλισης της υγείας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 στη διεύθυνση:

  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Γραμματεία Τμήματος Φυσικής (Μεταβατικό Κτίριο)
  Πανεπιστημιούπολη
  45110 Ιωάννινα
  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.
  2. Υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)  (επισυνάπτεται).
  3. Υπογεγραμμένο το Έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). 
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν  χρειάζεται επικύρωση).
  5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

  Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση: 

  https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

  Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

   

 • Εξετάσεις υποψηφίων για το "ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική" 2021-2022

  Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο "ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική" θα γίνουν ως ακολούθως:

  Εξέταση Αγγλικής Γλώσσας (υποχρεωτική για όλους): Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου, 10:00 πμ – 11:00 πμ, Αίθουσα Φ3 010-013  (η εξέταση της Αγγλικής γλώσσας θα αφορά στη μετάφραση κειμένου με όρους Φυσικής από τα Αγγλικά στα Ελληνικά χωρίς την χρήση λεξικού)

  Εξέταση Φυσικής: Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου, 11:30 πμ - 01:30 μμ, Αίθουσα Φ3 010-013. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξεταστέα ύλη θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο. Οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την εξέταση Φυσικής αναλύονται εδώ.

  Συνέντευξη (για όλους): Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, 09:00 πμ - 15:00 μμ, Αίθουσα Φ2 122.

  Η προσέλευση για συνέντευξη θα γίνει με αλφαβητική σειρά

  H τελική λίστα "Ονομάτων-Ωρας συνέντευξης" θα αναρτηθεί μετά την ολοκλήρωση των Γραπτών εξετάσεων.

  Οι προσερχόμενοι, με μάσκα,  θα πρέπει να προσκομίζουν Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή πρόσφατο Rapid Test η Πιστοποιητικό Νόσησης

  σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας για COVID19."

 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

  Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος από τις 4 Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

   Οι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο Αίτησης Πτυχίου/Διπλώματος και Υπεύθυνη Δήλωση για Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας (επισυνάπτεται)
  2. Έντυπο Δήλωσης Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται)
  3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

  Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να τακτοποιήσουν πιθανές εκκρεμότητές τους με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.

  Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν από τον πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο λογαριασμό τους, και στην Αίτησή τους θα πρέπει να αναγράφουν και το προσωπικό τους e-mail, καθώς ο ιδρυματικός λογαριασμός τους θα απενεργοποιηθεί μόλις ανακηρυχθούν.

  Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν εκπονήσει Διπλωματική εργασία ή έχουν κάνει Πρακτική άσκηση, να το αναφέρουν στην Αίτηση λήψης πτυχίου.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής gramphysatuoi.gr

 • Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

  Σύμφωνα με την από 23/9/2021 Κ.Υ.Α. (βλ. συνημμένα) οι συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που διενεργούνται με φυσική παρουσία εντός των ΑΕΙ οφείλουν να πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

  • επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού έχοντας ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 ή
  • επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, ή
  • επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για κορωνοϊό 2 φορές την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους στα ΑΕΙ κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

   

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Ανακοίνωση για τα προσωπικά δεδομένα

  Παρακαλούμε δείτε συνημμένα ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Παν/μίου Ιωαννίνων.

 • Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών

   

  Το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προσκαλεί τους πρωτοετείς φοιτητές πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε συνάντηση γνωριμίας και καλωσορίσματος, την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου στην αίθουσα 010-013 στο ισόγειο του κτηρίου Φ3 του τμήματος. Λόγω υγειονομικών συνθηκών, και για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, η συνάντηση θα γίνει σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα αποτελέσουν οι φοιτητές-τριες των οποίων το επίθετό τους αρχίζει από Α έως και Κ, και θα προσέλθουν στις 10:00 π.μ. Το δεύτερο τμήμα θα αποτελέσουν οι φοιτητές-τριες των οποίων το επίθετό τους αρχίζει από Λ έως και Ω, και θα προσέλθουν στην ίδια αίθουσα στις 12:00 π.μ.

  Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους είτε το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόησης, είτε εργαστηριακό rapid test ή PCR σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

  Εκ μέρους της

  Επιτροπής Υποδοχής Πρωτοετών

  Τμήμα Φυσικής

 • Ημερίδα προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

  Πρόγραμμα ημερίδας παρουσίασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

  Η ημερίδα παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης MS-Teams του Πανεπιστημίου μας.

  Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 15:00 και θα είναι 15λεπτες (10-12 λεπτά παρουσίαση + 3 λεπτά ερωτήσεις).

  Παρακαλούνται οι επιβλέποντες καθηγητές και οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην ημερίδα παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών να εγγραφούν στην πλατφόρμα MS-Teams.

  Η ομάδα στο teams έχει τίτλο «Δημόσια Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών», ο κωδικός πρόσβασης είναι coam090 και ο σύνδεσμος:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a82a104be690a41c9970d4cc93...

  Ερωτήσεις θα γίνονται μέσω video.

  Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

 • Οδηγίες προς τους υποψήφιους του ΠΜΣ "ΣΗΤ"

  Οδηγίες προς τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες" για τις εξετάσεις

  Για τις εξετάσεις (Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021) οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να προσέλθουν 10:30  στον ανοικτό χώρο  έξω από την είσοδο του κτηρίου Φ3 (https://www.google.com/maps/place/39%C2%B036'56.7%22N+20%C2%B050'16.8%22E/@39.615758,20.8374518,216m/data=!3m2!1e3!4b1!4m15!1m8!3m7!1s0x0:0x0!2zMznCsDM2JzU5LjIiTiAyMMKwNTAnMTcuMyJF!3b1!7e2!8m2!3d39.616443!4d20.8381256!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d39.6157576!4d20.8379993 ), φορώντας πάντοτε την μάσκα τους και κρατώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις .

  Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα η συμμετοχή στις εξετάσεις προϋποθέτει την κατοχή:

  1. είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,
  2. είτε πιστοποιητικού νόσησης τελευταίου εξαμήνου,
  3. είτε βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο (PCR) εντός 72 ωρών, ή rapid test εντός 48 ωρών.

  Στην συνέχεια θα εισέλθουν στην αίθουσα εξέτασης (Φ3-004) από την είσοδο του κτηρίου Φ3 (στην πλευρά του πάρκινγκ) ακολουθώντας τις οδηγίες των διδασκόντων.

 • Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών - Αλλογενών

  Παρακαλούμε δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις "Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών - Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε.".

 • Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων και Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

  Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε το πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2021-2022 το οποίο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  http://www.physics.uoi.gr/el/node/910

  Η έναρξη των μαθημάτων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τμήματος είναι η Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.

 • Εγγραφή διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

  Παρακαλούμε δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την "Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς".

   

 • Εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ "Ατμοσαφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον"

  Εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ

  "Ατμοσαφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον"

  Από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την επιλογή των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαικό έτος 2021-22 θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία τη Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα, δηλαδή με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ - PCR 72 ωρών / RAPID 48 ωρών - ή πιστοποιητικού νόσησης και με χρήση μάσκας καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής στο εσωτερικό του κτιρίου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  • 10:00  Γραπτή Εξέταση στα Αγγλικά - Αίθουσα Εργαστηρίου Μετεωρολογίας Φ2-317-320 (Επιτρέπεται η χρήση Λεξικού)
  • 12:00  Προφορική προσωπική συνέντευξη στην Αίθουσα Φ2-326
  • 17:00  Γραπτή Εξέταση στη Γενική Φυσική - Αίθουσα Εργαστηρίου Μετεωρολογίας Φ2-317-320

  Ο Δ/ντης της ΣΕ του ΠΜΣ-Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον

  Αναπλ. Καθηγητής
  Νικόλαος Χατζηαναστασίου

 • Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22

  Παρακαλούμε δείτε το Πρόγραμμα διδασκαλίας για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 στον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://www.physics.uoi.gr/el/node/910

 • Εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ "ΣΗΤ"

  Εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες"

  Από την ΣΕ του ΠΜΣ «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την επιλογή των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακ. έτος 2021-22 θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν ανακοινωθεί και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • 11:00  Αγγλικά    Αιθ. Φ3-004 (Επιτρέπεται η χρήση Λεξικού).
  • 11:30  Στοιχεία  Ηλεκτρομαγνητισμού  &  Ηλεκτρονικών Αιθ. Φ3-004.
  • 13:30  Συνέντευξη  στο Γραφείο Φ3-304.

  Ο Δ/ντης της ΣΕ του ΠΜΣ-ΣΗΤ

  Επ. Καθηγητής
  Βασίλης Χριστοφιλάκης

 • Πρακτικά συνεδρίου HINPW6

  Τα πεπραγμένα του συνεδρίου HINPW6 του Εικονικού Ελληνικού Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής με έδρα τα Ιωάννινα (http://hinp.physics.uoi.gr/) το οποίο συνδιοργανώθηκε από τα Εργαστήρια Πυρηνικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επελέγησαν και εμφανίζονται ως EPJ-woc highlights στο περιοδικό EPJ.Τα πεπραγμένα βρίσκονται στην ιστοσελίδα : https://epjwoc.epj.org/articles/epjconf/abs/2021/06/contents/contents.html

 • Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

  Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

  Ξεκινά η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από, Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021  έως και Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

  Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2021.

  Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2021  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr . Για την είσοδό τους  στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι υποψήφιοι εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από σήμερα, Πέμπτη 16  Σεπτεμβρίου 2021, μετά τις 12:00 το μεσημέρι.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 • Ενημέρωση προς υπ. μεταπτυχακούς του ΠΜΣ "Φυσικής"

  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη “ΦΥΣΙΚΗ» του Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  [http://www.physics.uoi.gr/el/node/53]

  Θα γίνει ενημέρωση για το περιεχόμενο του ΠΜΣ-«Φυσική»  τις προοπτικές που προσφέρει, και την διαδικασία επιλογής και φοίτησης.

  ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

  13:00-14:00

  Ελεύθερη πρόσβαση μέσω MS TEAMS

  lzmu5mv

  LINK

  aTI1oM0H2C4Ysaz_P4UATdG7iQpDL72IuhkOABTS1vY1atthread.tacv2/1631518309873?context=%7B%22Tid%22:%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22,%22Oid%22:%22a1b36afe-e2e3-473e-93fe-6512dae47bf0%22%7D">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:aTI1oM0H2C4Ysaz_P4UATdG7iQpDL72IuhkOABTS1vY1atthread.tacv2/1631518309873?context=%7B%22Tid%22:%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22,%22Oid%22:%22a1b36afe-e2e3-473e-93fe-6512dae47bf0%22%7D

  Διάρκεια 40 λεπτά +20λ ερωτήσεις

  Γιάννης Δεληγιαννάκης

  Διευθυντής Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ

   

Pages