Ανακοινώσεις

 • Μετεγγραφές Φοιτητών: Ολοκλήρωση εγγραφής

  Καλούνται οι φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο Τμήμα Φυσικής στο πλαίσιο των Μετεγγραφών Ακαδ. Έτους 2020-2021 να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 15.01.2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (email: gramphys@uoi.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Διαγραφής του Τμήματος Προέλευσης.
  2. Έντυπο επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων φοιτητή.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση.
  4. Αίτηση Εγγραφής.

  Τα δικαιολογητικά με Α/Α 2-4 επισυνάπτονται.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2651007490.

 • Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το έτος 2020

  Το Τμήμα Φυσικής στη Συνέλευση αριθμ. συνεδρίας 537/26.11.2020, ενέκρινε την πρόσληψη Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για παροχή επικουρικού έργου σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά το έτος 2020 με Αριθμούς Μητρώου ως κάτωθι:

  Α.Α       Α.Μ

  1            665

  2            758

  3            763

  4            761

  5            756

  6            745

  7            744

  8            742

  9            740

  10         750

  11         751

  12         721

  Επιλαχόντες με σειρά κατάταξης:

  13         783

  14         759

  15         639

  Καλούνται οι δώδεκα (12) επιτυχόντες να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν (συμπληρωμένα, έγχρωμα σε μορφή pdf) στο email της Γραμματείας (gramphys@uoi.gr) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 30.11.2020 και ώρα 10:00 π.μ.

  Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών να διαβάσετε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ευγενία Νάκου τηλ: 2651007491

 • Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το έτος 2020

  Σύμφωνα με  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (αυνεδρία αριθμ. 1635/13-11-2020) κατανέμονται στο Τμήμα Φυσικής  θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για παροχή επικουρικού έργου σε μέλη ΔΕΠ κατά το έτος 2020.

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphys@uoi.gr)  από 24-11-2020 έως και 25-11-2020.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται).
  2. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. ή βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες (δίνεται από τη Γραμματεία).
  4. Βεβαίωση όπου θα φαίνεται η βαθμολογία στα μαθήματα που εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ (δίνεται από τη Γραμματεία).
  5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο: «δεν είμαι ενταγμένος/-νη σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω Υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής όσων δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου» (επισυνάπτεται).

  Αν οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, για την ιεράρχηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθούν:

  1. Η λήψη υποτροφίας κατά τα τρία τελευταία έτη.
  2. Η επίδοση των υποψηφίων στα μαθήματα ή και στις εισαγωγικές εξετάσεις.
  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Δηλώσεις μαθημάτων μεταπτυχιακών φοιτητών χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

  Οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 30-11-2020 έως και την Πέμπτη 10-12-2020.

  Για να πραγματοποιήσετε τη δήλωση των μαθημάτων σας θα πρέπει να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο

  https://classweb.uoi.gr

 • Πρόγραμμα Ενδιάμεσων Εξετάσεων (Προόδων) Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21

  Το Πρόγραμμα Ενδιάμεσων Εξετάσεων (Προόδων) Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21 έχει αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Τμήματος στον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://www.physics.uoi.gr/sites/default/files/PROGRAMMA_proodon_2020-21_...

   

 • Πρόσκληση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών

  Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης

  Ανακοίνωση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών

  Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολονητικών: από 06/11/2020 έως 25/11/2020 

  Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Μηνάς Πασχόπουλος), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εκατό (100) προπτυχιακές οικονομικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση αφορά φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων), όπως αυτά υπήρχαν πριν από τη συγχώνευσή του με το πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου , ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι οικονομικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν εφάπαξ σε ημερομηνίες που θα αποφασιστούν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα ανέρχονται στο ποσό των #1.000,00# ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

  Δείτε αναλυτικότερα στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

 • Έναρξη διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21

  Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

  Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

  Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

  Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

  Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

  Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

  Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 • Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

  • από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,
  • από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
  • από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
  • από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,
  • από φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
  • από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

  Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

  Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

  Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.

  Η εγκύκλιος των μετεγγραφών σε μορφή pdf

  ΦΕΚ ειδικές κατηγορίες σε μορφή pdf

  ΦΕΚ με τα κριτήρια για τα αδέλφια σε μορφή pdf

 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

   

  Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο e-mail  της Γραμματείας του Τμήματος από τις 30 Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2020, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

   Οι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπο Δήλωσης Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται)
  • Έντυπο Αίτησης Πτυχίου/ Διπλώματος και Υπεύθυνη Δήλωση για Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας (επισυνάπτεται)
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

  Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να κλείσουν πιθανές εκκρεμότητες με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.

  Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα στείλουν από τον πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο λογαριασμό τους, και θα πρέπει να αναγράφουν και το προσωπικό τους e-mail , διότι ο λογαριασμός τους θα απενεργοποιηθεί όταν ανακηρυχθούν.

  Παρακαλούνται οι φοιτητές αν έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία ή έχουν κάνει πρακτική άσκηση να το αναφέρουν στην αίτηση λήψης πτυχίου.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε αποστείλετε e-mail (gramphys@uoi.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

   

  Σας ενημερώνουμε ότι, οι δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου  του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 παρατείνονται από τη Δευτέρα 26.10.2020 έως και την Πέμπτη  29.10.2020.

  Προσοχή: Δεν θα υπάρξει νέα παράταση.

  Σας υπενθυμίζουμε ότι, για να πραγματοποιήσετε τη δήλωση των μαθημάτων σας θα πρέπει να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο, 

  https://classweb.uoi.gr

  ΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

  Όλοι οι φοιτητές μπορούν δηλώσουν μέχρι 8 μαθήματα εκτός από τους φοιτητές του 1ου Εξαμήνου που θα μπορούν να δηλώσουν 5 μαθήματα του Τρέχοντος Εξαμήνου.

  Θα πρέπει να δηλωθούν πρώτα τα Οφειλόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων.

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ/ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

  Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο 9ο ή και μεγαλύτερο εξάμηνο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εμβόλιμη/πτυχιακή εξεταστική. Στην εμβόλιμη εξεταστική συμμετέχουν τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου καθώς και τα Μαθήματα Επιλογής του Εαρινού Εξαμήνου που οι φοιτητές έχουν δηλώσει έστω και μία φορά στο παρελθόν.

  Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές να συνδεθούν στο https://classweb.uoi.gr, να συνδεθούν στην Εμβόλιμη Χειμερινή Περίοδο και να δηλώσουν τα μαθήματα για την πτυχιακή εξεταστική τους.

  Οι επί πτυχίω φοιτητές θα πρέπει να κάνουν 2 δηλώσεις, μία δήλωση για την Χειμερινή εξεταστική (μέχρι 8 μαθήματα) και μία δήλωση για την Εμβόλιμη/Πτυχιακή εξεταστικής (μέχρι 8 μαθήματα).

  Όπως και στη Δήλωση του Χειμερινού Εξαμήνου θα πρέπει πρώτα να δηλωθούν τα Υποχρεωτικά Μαθήματα και μετά τα Μαθήματα Επιλογής.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να έχετε αποθηκευμένο ή εκτυπωμένο αρχείο με τη δήλωση που έχετε κάνει.

  Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.

  Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων παρακαλούμε να στείλετε e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος στο gramphys@uoi.gr από τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ"

   

  •   Οι επί πτυχίω φοιτητές (εξάμηνα μεγαλύτερα ή ίσα του 9ου ) οι οποίοι έχουν δηλώσει το μάθημα «Εργαστήρια Κυμάνσεων και Οπτικής» έστω και μία φορά στο παρελθόν και επιθυμούν να  εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου  2021, μπορούν να το δηλώσουν στην εμβόλιμη δήλωση μαθημάτων μέχρι τις 25-10-2020 ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους σε διπλή εξεταστική την περίοδο της εξεταστικής του Φεβρουαρίου 2021.

   

  • Οι φοιτητές με εξάμηνο μικρότερο του 9ου που έχουν δηλώσει το μάθημα στην εαρινή δήλωση του ακαδ. έτους 2019-2020 θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία εξέτασης στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2021.
 • Συμπληρωματική Εξέταση Μαθήματος "Στατιστική Φυσική Ι

  Παρακαλούνται όσοι φοιτητές αντιμετώπισαν πρόβλημα και δεν μπόρεσαν να συνδεθούν

  στις εξετάσεις του μαθήματος "Στατιστική Φυσική Ι" που πραγματοποιήθηκαν στις 22/9/2020 να επικοινωνήσουν

  άμεσα με τον Διευθυντή του Τομέα ΙΙ καθηγητή κ. Γεώργιο Λεοντάρη (leonta@uoi.gr)

   

 • Επιτυχόντες ακ. έτους 2020-2021 των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικής

  Το Τμήμα Φυσικής στη Συνέλευσή του συνεδρία αριθμ. 535/19-10-2020 ενέκρινε την επιλογή των επιτυχόντων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ως κάτωθι:

  ΠΜΣ: «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον»

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  1979/23-7-2020

  48/9-9-2020

  76/15-9-2020

  71/15-9-2020

  82/16-9-2020

  ΠΜΣ: «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες»

  Α-ιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  31/7-9-2020

  36/8-9-2020

  67/14-9-2020

   «ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και την Πειραματική Φυσική»

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  118/21-9-2020

  75/15-9-2020

  103/18-9-2020

  94/17-9-2020

  121/21-9-2020

  105/18-9-2020

  123/21-9-2020

  73/15-9-2020

  114/18-9-2020

  50/9-9-2020

  104/18-9-2020

  92/17-9-2020

  Καλούνται οι ανωτέρω να αποστείλουν, (με email ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος), από τη Δευτέρα 26-10-2020 έως και την Παρασκευή 30-10-2020 τα παρακάτω προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
 • Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021

  Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής, συνεδρία αριθμ.535/19-10-2020, εισάγονται στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 οι κάτωθι:

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  106/18-9-2020

  83/16-9-2020

  177/25-9-2020

  131/22-9-2020

  15/3-9-2020

  187/29-9-2020

  Καλούνται οι ανωτέρω να αποστείλουν, (με email ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος), από τη Δευτέρα 26-10-2020 έως και την Παρασκευή 30-10-2020 τα παρακάτω προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)

   

 • Πρακτική Άσκηση 2020-2021: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων!

  Ξεκίνησε τη Δευτέρα 19/10/2020 η υποβολή αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση που αφορά στο Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

  Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητά το Τμήμα, το διαθέσιμο χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αίτησης (η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά) μπορείτε να διαβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που βρίσκεται εδώ: https://bit.ly/31ntXAB

  Για ερωτήσεις και απορίες επί της διαδικασίας μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο 26510-07478 ή στο etziorellaatgpa.uoi.gr

  Επισημαίνεται ότι η αποστολή των απαραίτητων εγγράφων γίνεται αποκλειστικά στο studentsatgpa.uoi.gr

  Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

  Όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατά το ακαδ. Έτος 2020-2021 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως τις 30/10/2020. ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ!

  Διαρκής ενημέρωση:

  http://gpa.uoi.gr

  https://www.facebook.com/gpauoi

  https:://www.twitter.com/gpauoi

  Επικοινωνία για φοιτητές: studentsatgpa.uoi.gr

 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

  Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου  του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από τo Σάββατο 17.10.2020 έως και την Κυριακή 25.10.2020 σε 2 εξεταστικές περιόδους (Χειμερινή εξεταστική περίοδος και Εμβόλιμη/Πτυχιακή Εξεταστική περίοδος).

  Για να πραγματοποιήσετε τη δήλωση των μαθημάτων σας θα πρέπει να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο

   https://classweb.uoi.gr

  ΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

  Όλοι οι φοιτητές μπορούν δηλώσουν μέχρι 8 μαθήματα εκτός από τους φοιτητές του 1ου Εξαμήνου που θα μπορούν να δηλώσουν 5 μαθήματα του Τρέχοντος Εξαμήνου.

  Θα πρέπει να δηλωθούν πρώτα τα Οφειλόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων.

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ/ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

  Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο 9ο ή και μεγαλύτερο εξάμηνο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εμβόλιμη/πτυχιακή εξεταστική. Στην εμβόλιμη εξεταστική συμμετέχουν τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου καθώς και τα Μαθήματα Επιλογής του Εαρινού Εξαμήνου που οι φοιτητές έχουν δηλώσει έστω και μία φορά στο παρελθόν.

  Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές να συνδεθούν στο https://classweb.uoi.gr, να συνδεθούν στην Εμβόλιμη Χειμερινή Περίοδο και να δηλώσουν τα μαθήματα για την πτυχιακή εξεταστική τους.

  Οι επί πτυχίω φοιτητές θα πρέπει να κάνουν 2 δηλώσεις, μία δήλωση για την Χειμερινή εξεταστική (μέχρι 8 μαθήματα) και μία δήλωση για την Εμβόλιμη/Πτυχιακή εξεταστικής (μέχρι 8 μαθήματα).

  Όπως και στη Δήλωση του Χειμερινού Εξαμήνου θα πρέπει πρώτα να δηλωθούν τα Υποχρεωτικά Μαθήματα και μετά τα Μαθήματα Επιλογής.

   

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να έχετε αποθηκευμένο ή εκτυπωμένο αρχείο με τη δήλωση που έχετε κάνει.

  Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.

   

  Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων παρακαλούμε να στείλετε e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος στο gramphys@uoi.gr από τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό.

 • Πληροφορίες για πρωτοετείς φοιτητές


  Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων Α΄έξαμήνου

  Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Α΄ έξαμήνου είναι η Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

  Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

  Οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσής σας στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.


  Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Χειμερινού Εξάμηνου για τους πρωτοετείς φοιτητές
  είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο παρακάτω link:
  http://www.physics.uoi.gr/sites/default/files/ffiles/didaskalia_2020_2021_X_v1-A-eteis.pdf


  Κάνετε κλικ στο όνομα κάθε μαθήματος για να μπείτε στη σελίδα του στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - ecourse. Εκεί θα βρείτε τις πληροφορίες για να συνδεθείτε στις διαλέξεις μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Χρησιμοποιήστε Google Chrome ή Microsoft Edge και ακολουθήστε τις οδηγίες.

  Μάθημα Ημερομηνία / ώρα πρώτης διάλεξης
  Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας Τετάρτη 14/10/2020, 9:00
  Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός Δευτέρα 12/10/2020, 15:00
  Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Δευτέρα 12/10/2020, 17:00
  Μηχανική Περιττοί Α.Μ. (Διδάσκων: Δ. Βλάχος) * Τρίτη 13/10/2020, 11:00
  Άρτιοι Α.Μ. (Διδάσκων: Π. Παπαδόπουλος) *
  Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής ** Τρίτη 13/10/2020, 9:00

  * Σημείωση: Προς το παρόν οι πρωτοετείς φοιτητές χωρίς Α.Μ. μπορούν να συνδέονται σε όποιο από τα δύο τμήματα επιθυμούν.
  ** Το εφαρμοσμένο μέρος του μαθήματος «Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» (κωδικός 15Ε στο πρόγραμμα) αρχίζει την Τετάρτη 21/10.


   

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

  Η προθεσμία της ηλεκτρονικής εγγραφής είναι από 22/9/2020 έως 29/9/2020.

  Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

  Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ).

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που τα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν συμφωνούν με αυτά της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, πρέπει άμεσα να διορθωθούν τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Αφού εμφανιστούν τα διορθωμένα στοιχεία, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική εγγραφή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  Για λόγους διασφάλισης της υγείας, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος  ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 στη Διεύθυνση του Ακαδημαϊκού Τμήματος εγγραφής τους :

  Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  45110 Ιωάννινα

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία.
  2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α) https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
  4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

  Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο:  τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά και τους φοιτητές  που δεν εγγράφηκαν ηλεκτρονικά αλλά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, λόγω μη χρήσης του ΑΜΚΑ ).

  Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν.

  Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σας ενημερώνει  ότι θα συλλέγει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, τα οποία έχετε υποβάλλει  σε αυτό,  στο πλαίσιο της εγγραφής σας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της  υλοποίησης της εγγραφής και φοίτησής σας.

   Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 22,23,24,25,26, 27 και 30 Ν.4624/19 κατά περίπτωση, καθώς και των άρθρων 6 παρ. 1 περίπτωση (γ),(ε) και για τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών σύμφωνα με το αρθ. 9 παρ. 2 (ζ) του Γενικού Κανονισμού(ΕΕ) 2016/679 και των άρθρων 22 και 23 Ν. 4624/2019.

  Τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθόλο το χρονικό διάστημα φοίτησης σας σε αυτό και στη συνέχεια θα διαγραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι  πληρούνται τα οριζόμενα στην παρ. (1) άρθρου 34 Ν.4624/2019.(βλέπε κείμενο νόμου,  αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος).

  Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας, σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.) και τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 Ν. 4624/2019.

  Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Σταυρούλα Σταθαρά: τηλ: 26510-07321, dpoatuoi.gr

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ
  2. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
  3. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
  4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
  5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

  Πρόγραμμα Μαθημάτων

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα του πρώτου έτους (πρωτοετείς) δεν θα ξεκινήσουν στις 5/10/2020. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   

  Ιδρυματικός Λογαριασμός

  Ο ιδρυματικός λογαριασμός φοιτητή είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στις ιδρυματικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες όπως το φοιτητολόγιο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ακαδημαϊκή ταυτότητα, το σύστημα Εύδοξος (διδακτικά συγγράμματα), κ.α. Η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού γίνεται μέσω της υπηρεσίας Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (https://uregister.uoi.gr/) μία και μοναδική φορά.  Μετά το πέρας των εγγραφών θα αναρτηθούν οδηγίες.

   

  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο)

  Η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει και ισχύ Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο). Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr.

  Δήλωση μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο

  Η δήλωση γίνεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, που ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τη Γραμματεία του Τμήματος. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο ιστότοπο: https://classweb.uoi.gr

  Θα ανακοινωθεί  μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.

  Δήλωση Διδακτικών συγγραμμάτων

  Η δήλωση γίνεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο ιστότοπο: http://eudoxus.gr/ και αφορά τα μαθήματα που έχετε ήδη δηλώσει για το συγκεκριμένο εξάμηνο.

  e-course – Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

  Στην πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης μπορείτε να βρίσκετε το υλικό και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα  μαθήματα. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο ιστότοπο: http://ecourse.uoi.gr/course/index.php?categoryid=7

  Microsoft Office 365

  Tο Πανεπιστήμιο έχει προμηθευτεί από τις αρχές του χρόνου το πρόγραμμα Microsoft Office 365 και το έχει διαθέσει σε όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του.

  Εγχειρίδιο Οδηγιών Λήψης και Εγκατάστασης του Office 365

  Πλατφόρμα Microsoft Teams

  Εργαλείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

  Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Microsoft Teams

   

  ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ

  Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititiki-merimna/

   

  e-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ….

  Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: http://enoikiazetai.uoi.gr/

 • Σύνδεσμος στο facebook Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού

  Ο σύνδεσμος στο facebook του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού με σκοπό την

  καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών για τις δράσεις του συλλόγου είναι ο ακόλουθος

  Φοιτητικός Σύλλογος Φυσικού 

   

 • Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακ. έτος 2020-2021

  Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες να ανανεώσουν την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 9 του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 832/Β/9-3-2018) με αίτηση που θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματoς από 19 έως και 30 Οκτωβρίου 2020.

  Συνημμένο Αρχείο: 

Pages