Ανακοινώσεις

 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας. Χριστίνας Παπαδοπούλου με θέμα: «Υπερταχεία (fs) μοριακή δυναμική του τολουολίου και παραγώγων αυτού στην περιοχή του υπεριωδούς κενού» θα γίνει την Τρίτη 25/4/2017 και ώρα 13.00 στην αίθουσα παρουσιάσεων του Τμήματος Φυσικής, κτίριο Φ3, 3ος όροφος, Αναγνωστήριο.

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (EKO), ακαδ. έτους 2016-2017

  Το ΙΚΥ, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει για το ακαδ. Έτος 2016-2017, κατ’ ελάχιστον 3685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολών των ΑΕΙ της χώρας. (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

 • Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το έτος 2017

  Το Τμήμα Φυσικής στη Γ.Σ αριθμ. συνεδρίας 482/3-4-2017, ενέκρινε την πρόσληψη των κάτωθι Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για παροχή επικουρικού έργου σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά το έτος 2017:

  Α/Α        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                                                            

  1             ΛΙΟΚΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

  2             ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

  3             ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  4             ΤΣΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  5             ΣΕΛΕΒΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  6             ΝΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  7             ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  8             ΕΛΕΜΕ ΖΗΝΟΒΙΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  9             ΛΥΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  10           ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

   

   Επιλαχόντες με σειρά κατάταξης:

   

  Α/Α        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                                                             

  1             ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  2             ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  3             ΤΑΒΕΛΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  4             ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  5             ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  6             ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  7             ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  8             ΜΑΝΙΤΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  9             ΓΙΑΝΝΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  10           ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  11           ΓΙΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  12           ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

  13           ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

   

  Καλούνται οι δέκα (10) επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 5-4-2017 έως και 10-4-2017 για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών να διαβάσετε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Ευγενία Νάκου τηλ: 2651007491

 • Πρόγραμμα Πρόχειρων Ενδιάμεσων Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017

  Οι πρόχειρες ενδιάμεσες εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

 • Ανακοίνωση για το μάθημα των Αγγλικών (27/3/2017)

  Παρακαλούμε να δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση για το μάθημα των Αγγλικών.

   

   

   

 • Έναρξη δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2016‐2017

  Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017, και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017.

  Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017, και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017.

  Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

   

 • Δηλώσεις μαθημάτων μεταπτυχιακών φοιτητών εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

  Οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το εαρινό εξαμήνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017  θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 15/3/2017 έως και την Δευτέρα 27/3/2017.

 • Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για Επικουρικό Έργο

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Πρόσληψης Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το έτος 2017

           Το Τμήμα Φυσικής βάση της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. συνεδρίας 1474/178/7-3-2017 και της απόφασης της Γ.Σ. του Τμήματος αριθμ. συνεδρίας 481/13-3-2017, προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για παροχή επικουρικού έργου σε μέλη ΔΕΠ κατά το έτος 2017.

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 14-3-2017 έως και 27-3-2017.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. ή βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες.
  4. Βεβαίωση όπου θα φαίνεται η βαθμολογία στα μαθήματα που εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο: «δεν είμαι ενταγμένος/-νη σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω Υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής όσων δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου».
  6. Βεβαίωση του αρμόδιου Διευθυντή του Τομέα (που προσφέρεται επικουρικό έργο) στην οποία να βεβαιώνεταιη συμμετοχή του φοιτητή στο επικουρικό έργο του Τομέα.

  Αν οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, για την ιεράρχηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθούν:

  1. Η λήψη υποτροφίας κατά τα τρία τελευταία έτη.
  2. Η επίδοση των υποψηφίων στα μαθήματα ή και στις εισαγωγικές εξετάσεις.

   

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Ευγενία Νάκου τηλ: 2651007491

   

 • Πρακτική Άσκηση - Καλοκαίρι 2017| Ενημερωτικές Εκδηλώσεις & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοιτητών

  Το Τμήμα, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων κατά το Καλοκαίρι 2017.

  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα, 13-17 Μαρτίου 2017, Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στοιχεία για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και οι διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών. Επίσης θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων προκειμένου οι φοιτητές να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://goo.gl/fgFcsL.

   

  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται  να παρακολουθήσουν μια από τις παραπάνω ενημερωτικές εκδηλώσεις και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 20.03.2017 έως την Παρασκευή 24.03.2017 σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόκληση θα είναι διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου 2017, στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στην ιστοσελίδα: http://goo.gl/Wd270I

   

  Διαρκής ενημέρωση:

  http://gpa.uoi.gr

  https://www.facebook.com/gpauoi

 • Διδασκαλία μαθημάτων ΜΔΕ " Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής"

  Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του ΜΔΕ Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής θα διδαχθούν σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

  Από την ΣΕΜΣ

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

  Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 έως και την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017.

  Περισσότερες πληροφορίες για τις δηλώσεις μαθημάτων υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.

   

  Από την Γραμματεία του Τμήματος

 • Ορκωμοσία Τμήματος Φυσικής

  Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Φυσικής θα διεξαχθεί την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα τελετών "Γεώργιος Μυλωνάς".

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο συνημμένο αρχείο.

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

   

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Ανακοίνωση για το μάθημα των Αγγλικών (20/2/2017)

  Παρακαλούμε να δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση για το μάθημα των Αγγλικών.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Έναρξη μαθήματος "Στατιστική Φυσική ΙΙ" για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017

  Παρακαλούμε να δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση για το μάθημα "Στατιστική Φυσική ΙΙ".

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 • Έναρξη μαθήματος "Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική" για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017

  Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση για το μάθημα "Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική".

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας προπτυχιακού φοιτητή

  Την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα αναγνωστηρίου του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του προπτυχιακού φοιτητή κ. Πελέση Κωνσταντίνου με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΤΥΠΟΥ XR-RV3" και επιβλέποντα τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής κ. Καλέφ-Εζρά Τζων.

  Από την Γραμματεία του Τμήματος 

 • Εκδήλωση εις μνήμην του Καθηγητή Ευάγγελου Μάνεση

  Το Τμήμα Φυσικής διοργανώνει εκδήλωση  εις μνήμην του καθηγητή Ευάγγελου Μάνεση τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00  στο Αναγνωστήριο του Τμήματος Φυσικής.

  ο Πρόεδρος του Τμήματος

 • Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

       Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να καταθέσουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος από τις 8 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2017, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.      Μαζί με την αίτηση (το έντυπο επισυνάπτεται) οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Κατοικίες
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (πάσο)
  • Βιβλιάριο Υγείας του Πανεπιστημίου (εφόσον έχει χορηγηθεί)

       Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να κλείσουν πιθανές εκκρεμότητες με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.

  Από την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Εξέταση Αγγλικής Γλώσσας

  Η πτυχιακή εξέταση για τα Αγγλικά θα δοθεί στις 6/2/2017 και ώρα 12:00-2:00 μ.μ. στην αίθουσα Φ3 010-013 του Τμήματος Φυσικής.

  Η διδάσκουσα

  Ε. Ευμοιρίδου

 • Εξέταση μαθήματος "Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός των Υλικών" (επί πτυχίω)

  Η εξέταση στο μάθημα "Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός των Υλικών" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00-17:00 στην αίθουσα Φ2-122.

  Ο διδάσκων 

  Καθηγητής Ιωάννης Δεληγιαννάκης

Pages