Ανακοινώσεις

 • Πρόγραμμα ημερίδας παρουσίασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

  Η ημερίδα παρουσίασης των προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 στην αίθουσα αναγνωστηρίου του τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος).

  Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

 • Στεγαστικό επίδομα φοιτητών 2015-2016

  Παρακαλούμε δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο χρήσιμες πληροφορίες και έντυπα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα:

  http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=8029

   

   

 • Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

  Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να καταθέσουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, προκειμένουν να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία. Μαζί με την αίτηση (το έντυπο επισυνάπτεται) οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

  Βεβαίωση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλουν βιβλία

  Βεβαίωση από τις Φοιτητικές Κατοικίες ότι δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες (μόνο για όσους διαμένουν ή διέμειναν το παρελθόν σε αυτές)

  Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ)

  Βιβλιάριο Υγείας του Πανεπιστημίου (εφόσον διαθέτουν)

   

  Από την Γραμματεία του Τμήματος

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Εξέταση Γερμανικών

  Οι εξετάσεις στο μάθημα των Γερμανικών θα γίνουν στις 16-6-2016 και ώρα 12-3 στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, αίθουσα 5 (ισογείου).

  Η διδάσκουσα

  Μαρία Φέριγκ 

 • Πτυχιακή Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016

         Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 184/30-12-2015, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου 2015-2016 (30/5/2016 έως 28/6/2016) οι επί πτυχίω φοιτητές (δηλαδή οι φοιτητές 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, με αριθμό μητρώου μικρότερο από 6846), μπορούν επιπροσθέτως να εξεταστούν σε μαθήματα τα οποία οφείλουν από το χειμερινό εξάμηνο, δηλαδή σε μαθήματα τα οποία είχαν δικαίωμα να εξεταστούν στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2016. Οι φοιτητές αυτοί δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα δήλωση.

         Φοιτητές επί πτυχίω οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν σε μαθήματα, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις του Χειμερινού ή του Εαρινού Εξαμήνου 2015-16, αλλά είχαν συμπεριληφθεί σε δηλώσεις προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος από 10/5/2016 μέχρι 18/5/2016 στην οποία να προσδιορίζουν τα μαθήματα αυτά. Η αίτηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στους καταλόγους των φοιτητών που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις και για την καταχώρηση της βαθμολογίας τους στα εν λόγω μαθήματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο gramphys@uoi.gr, με fax στο 2651007008 ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, το Πατρώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του αιτούντος, καθώς και τα πρόσθετα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 • Δημόσια Παρουσίαση Διπλωματικων Εργασιών

  Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα διπλωματική εργασία κατά το Ακ. Έτος 2015-16 και επιθυμούν να βαθμολογηθούν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016 θα παρουσιάσουν δημόσια τις διπλωματικές τους την Τρίτη 28/6/16 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Φυσικής. Η κάθε παρουσίαση θα είναι διάρκειας 15 λεπτών συμπεριλαμβανομένων και των ερωτήσεων.

  Για το σκοπό αυτό θα πρέπει τα μέλη ΔΕΠ επιβλέποντες των διπλωματικών να αποστείλουν μέχρι 15/6/16 το σχετικό αρχείο παρουσίασης στη Γραμματεία του Τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή  (συμβατή με Powerpoint, Impress ή Adobe Reader). Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 20/6/16 στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Τμήματος,  η δημόσια παρουσίαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος και απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση βαθμολογίας του μαθήματος Διπλωματική Εργασία.

  Από τη Γραμματεία

 • Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2015 - 2016

  Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Τρίτη 10 Μαΐου 2016. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το συνημμένο αρχείο.

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

   

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2016

  Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2015-16 και η πτυχιακή εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου και πτυχιακής εξεταστικής.

  Από τη Γραμματεία

 • Πρακτική Άσκηση - Καλοκαίρι 2016 : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοιτητών

  Το Τμήμα, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων κατά το Καλοκαίρι 2016 (Ιούλιος-Αύγουστος) και προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση από Δευτέρα 18.04.2016 έως Παρασκευή 22.04.2016 στις 14:00 σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο αρχείο της πρόσκλησης.

  Η πρόκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στη σελίδα: http://goo.gl/Wd270I

  Επίσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιήσει Ενημερωτικές Εκδηλώσεις ανά Σχολή για τους φοιτητές. Στις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στοιχεία για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών και πιθανοί επαγγελματικοί χώροι και φορείς που θα μπορούσαν να υποδεχθούν φοιτητές των Τμημάτων. Επίσης θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων προκειμένου οι φοιτητές να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει αναρτηθεί στη σελίδα: http://goo.gl/XBqz4o

  Περισσότερες πληροφορίες: http://gpa.uoi.gr

 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Σας ενημερώνουμε ότι η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος κας. Ειρήνης Τζιανάκη με θέμα «Μελέτη υψίσυχνων ελαστικών κυμάτων σε διαστρωματωμένα υλικά μετάλλου/πυριτίου με τη χρήση υπερβραχέων παλμών laser» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14η Απριλίου 2016 και ώρα 13:00.

  Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα παρουσιάσεων του Τμήματος Φυσικής, κτίριο Φ2, 3ος όροφος, αναγνωστήριο.

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Δηλώσεις μαθημάτων μεταπτυχιακών φοιτητών εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

  Οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016  θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 1-4-2016 έως και την Παρασκευή 15-4-2016.

 • Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-2016

  Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2015-2016 παρατείνονται μέχρι και την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016.

  Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα δοθεί καμία άλλη παράταση.

  Από την Γραμματεία 

  22/3/2016

   

 • Δηλώσεις και Διανομή Συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016

  Οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 22 Μαρτίου έως τις 22 Απριλίου 2016.

  Η διανομή συγγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Μαρτίου έως τις 20 Μαΐου 2016.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το συνημμένο αρχείο.

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 • Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Μεταπτυχιακού Διδακτικής

  Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου  ΜΔΕ "Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής"  θα αρχίσουν την 15/3/16 σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα.

  Από την ΣΕΜΣ

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Ορκωμοσία Τμήματος Φυσικής

  Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Φυσικής θα διεξαχθεί την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 στην αίθουσα τελετών "Γεώργιος Μυλωνάς".

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο συνημμένο αρχείο.

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 • Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

  Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα πραγματοποιηθούν από τις 7/3/2016 έως και τις 22/3/2016, ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος CRONOS.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το συνημμένο αρχείο.

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής

  4 Μαρτίου 2016

 • Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το έτος 2016

  Το Τμήμα Φυσικής στη Γ.Σ αριθμ. συνεδρίας 462/22-2-2016, ενέκρινε την πρόσληψη των κάτωθι Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για παροχή επικουρικού έργου σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά το έτος 2016:

  Α/Α        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                         

  1             ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ)

  2             ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ)

  3             ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ)

  4             ΚΑΡΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ)

  5             ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ)

  6             ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ)

  7             ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ)

  8             ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ)

  9             ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ)

  10           ΣΙΑΚΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ)

   

   Επιλαχόντες με σειρά κατάταξης:

   

  Α/Α        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                        

  1             ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ)

  2             ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ)

  3             ΕΛΕΜΕ ΖΗΝΟΒΙΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ)

  4             ΣΕΛΕΒΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ)

   

   

  Καλούνται οι δέκα (10) επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 29-2-2016 έως και 4-3-2016 για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών να διαβάσετε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Ευγενία Νάκου τηλ: 2651007491

 • Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους φοιτητές του προγράμματος Erasmus+, ακ. έτους 2016-17

  Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ανακοινώνει την έναρξη των ομαδικών ενημερωτικών τμηματικών συναντήσεων για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus +,ακαδ. έτους 2016-17.

  Προτρέπουμε τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) να παρακολουθήσουν τις ενημερωτικές συναντήσεις στις οποίες θα γίνει παρουσίαση των δύο δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, καθώς και των κριτηρίων επιλογής των φοιτητών. (Διευκρινίζεται ότι ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε ατομική βάση στα γραφεία της Διεύθυνσης δεν θα πραγματοποιηθεί).

  Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες), οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετακινηθούν εντός του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, καλούνται να προσέλθουν στην ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί για το Τμήμα Φυσικής την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016, ώρες 11:00-13:00, στην Αίθουσα Σεμιναρίων (Βιβλιοθήκη), Φ2, 3ος όροφος.

   

  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συννημμένο αρχείο.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους φοιτητές του προγράμματος Erasmus+, ακ. έτους 2016-17

  Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ανακοινώνει την έναρξη των ομαδικών ενημερωτικών τμηματικών συναντήσεων για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus +,ακαδ. έτους 2016-17.

  .

  Προτρέπουμε τους

  φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) να παρακολουθήσουν τις ενημερωτικές συναντήσεις στις οποίες θα γίνει παρουσίαση των δύο δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, καθώς και των κριτηρίων επιλογής των φοιτητών. (Διευκρινίζεται ότι ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε ατομική βάση στα γραφεία της Διεύθυνσης δεν θα πραγματοποιηθεί).

  Οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες), οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετακινηθούν εντός του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, καλούνται να προσέλθουν στην ενημερωτική συνάντησηπου θα πραγματοποιηθεί για το Τμήμα τους.

   

  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συννημένο αρχείο.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Πρακτική Άσκηση - Άνοιξη 2016 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοιτητών

  Το Τμήμα, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων κατά την Άνοιξη 2016 (Απρίλιος-Μάιος) και προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση από Δευτέρα 29.02.2016 έως Παρασκευή 04.03.2016 στις 14:00 σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο αρχείο της πρόσκλησης.

  Η πρόκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στη σελίδα: http://goo.gl/Wd270I

  Περισσότερες πληροφορίες:
  http <http://gpa.uoi.gr> ://gpa.uoi.gr

Pages