Ανακοινώσεις

 • Διδασκαλία μαθήματος "Διδακτική της Φυσικής"

 • Διδακαλία μαθήματος "Διδακτική της Φυσικής"

  Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής "Διδακτική της Φυσικής" στο εργαστήριο

  "Έρευνας και Διδασκαλίας της Φυσικής" (3ος όροφος, Τμήμα ΠΤΔΕ) την Τρίτη 4/10/16 και ώρα 11:00.

  Ο Διδάσκων

  Κ.Κώτσης

   

 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Σας ενημερώνουμε ότι η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Κοσμά Καββαδία με θέμα «Σύγχρονος Ηλιακός Χάρτης της Ελλάδος με Εφαρμογή σε Υβριδικά Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 16:00 στην αίθουσα παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Φυσικής (κτήριο Φ2, 3ος όροφος, Αναγνωστήριο).

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Τελετή Υποδοχής Πρωτοετών

  Η τελετή υποδοχής πρωτοετών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο 4 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Πρόγραμμα ημερίδας παρουσίασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

  Η ημερίδα παρουσίασης των προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26-9-2016 στην αίθουσα αναγνωστηρίου του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος).

  Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακ. έτους 2016-2017

  Η ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών ακ. έτους 2016-2017 θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 έως και Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016.

  Οι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία  αστυνομικής  ταυτότητας
  2. Υπογεγραμμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής
  3. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

  Επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως από τους  φοιτητές είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, με την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας.

  ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

   Οι  κωδικοί πρόσβασης θα δοθούν με την ολοκλήρωση της εγγραφής:

  • είτε στους ίδιους τους φοιτητές
  • είτε στο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, μόνο αν αυτό αναφέρεται στην εξουσιοδότηση.
  • Μόνο για όσους θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία των μετεγγραφών και καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία τους, είναι δυνατή η αποστολή στην Γραμματεία  αίτησης για χορήγηση των κωδικών μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Η αίτηση θα πρέπει να έχει θεώρηση ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής τους από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή.

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

  Οι φοιτητές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο   μέσω της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, οφείλουν να το συμπληρώσουν  ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.

   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 • Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής

  Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής θα γίνουν από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2016.

  Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να πληροφορηθούν είτε από τις Γραμματείες των σχολών / τμημάτων είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ. Φ.151/153808/Α5/20-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΑΔΘ4653ΠΣ-ΕΩΥ) και η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

  Για την εγκύκλιο  εγγραφών πατήστε εδώ.

 • Εξετάσεις του ΜΔΕ Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής

  Οι εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής θα πραγματοποιηθούν την 12/10/15 και 13/10/15 σύμφωνα με το πρόγραμμα:

  Τετάρτη 12/10 : 15:00-16:00 Αγγλικά (αίθουσα Φ2-122)
                           16:30-19:00 Φυσική (αίθουσα Φ2-122)
  Πέμπτη 13/10 : 09:30 Συνέντευξη (αίθουσα Φ2-115)

  η ΣΕΜΣ του ΜΔΕ Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής

 • Εξετάσεις υποψηφίων για το ΠΜΣ "Φυσικής" 2016-2017

  Οι εξετάσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  "Φυσικής" θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

  Τρίτη 11/10/2016: Εξέταση Φυσικής: 9:00 π.μ. -12:00 μ., Αίθουσα Φ2 119 Εξέταση Ξένης Γλώσσας: 1-2μμ, Αίθουσα Φ2 119

  Τετάρτη 12/10/2016: Συνέντευξη: 9:30 π.μ., Αίθουσα Φ2 115

   

  η ΣΕΜΣ του ΠΜΣ "Φυσικής"

 • Έναρξη μαθήματος "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές" για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017

  Παρακαλούμε να δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση για την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος "Εισαγωγή στους Η/Υ".

 • Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

  Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να καταθέσουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος από 19 Σεπτεμβρίου μέχρι 5 Οκτωβρίου 2016, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

  Μαζί με την αίτηση οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Κατοικίες
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ)
  • Βιβλιάριο Υγείας του Πανεπιστημίου (εφόσον έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο)

  Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να κλείσουν πιθανές εκκρεμότητες με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.

   

  Από την Γραμματεία του Τμήματος

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Παράταση προθεσμίας εγγραφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όσουν δεν έκαναν ηλεκτρονική εγγραφή

  Κατόπιν αιτημάτων επιτυχόντων  για εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, ορίζουμε για τους εν λόγω εισαχθέντες, καταληκτική προθεσμία εγγραφής, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

  Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  -Αίτηση για εγγραφή.

  -Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

  Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

 • Εξέταση Αγγλικών (Εξεταστική Σεπτεμβρίου)

  Η επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου για τα Αγγλικά θα δοθεί στις 23/9/2016 και ώρα 12.00-2.00 μ.μ. στην αίθουσα Φ3 010-013 του τμήματος Φυσικής.

  Η διδάσκουσα

  Ε. Ευμοιρίδου

 • Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγoμένων της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

  Οι εγγραφές  των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών- Αλλογενών και τους αποφοίτους Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ορίζονται το χρονικό διάστημα από 23 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016.

  Για περισσότερα παρακαλούμε διαβάστε τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 • Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

  Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 14 έως 21 Σεπτεμβρίου 2016.

  Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από το μεσημέρι της 14ης Σεπτεμβρίου 2016.

  Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (14 έως 21/09/2016) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου.

  Για περισσότερα παρακαλούμε διαβάστε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 • Εξετάσεις για το ΠΜΣ-ΣΗΤ 2016-2017

  Από την ΣΕ του ΠΜΣ «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την επιλογή των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακ. έτος 2016-17 θα γίνουν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  Ώρα   9:30    Αγγλικά             Αιθ. Φ3-004 (Επιτρέπεται η χρήση Λεξικού).

  Ώρα 10:00    Στοιχεία  Ηλεκτρομαγνητισμού  &  Ηλεκτρονικών      Αιθ. Φ3-004.

  Ώρα 12 :00    Συνέντευξη       Γραφείο Φ3 -304.

   

   

  Ο Δ/ντης της ΣΕ του ΠΜΣ-ΣΗΤ

         Αν.Καθ. Ν. Μάνθος

 • Ηλεκτρονικές Εγγραφές των Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

  Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016.

  Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου 2016.

  Για περισσότερα παρακαλούμε διαβάστε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

   

  Για επιτυχόντες που κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους υπήρξαν διαφοροποιήσεις ως προς τα απαιτούμενα προς εγγραφή στοιχεία θα θέλαμε να επισημανθεί ότι παρά την ύπαρξη τέτοιων αναντιστοιχιών ως προς τα απαιτούμενα ατομικά στοιχεία, οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων θα θεωρούνται απολύτως έγκυρες.

  Για περισσότερες πληροφορίες πακαλούμε διαβάστε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

   

   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 • Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2016-17 και καθιέρωση ενδιάμεσων πρόχειρων εξετάσεων

  Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θα ενταχθεί στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα του κάθε εξαμήνου η διενέργεια ενδιάμεσων πρόχειρων εξετάσεων σε καθορισμένη εβδομάδα κάθε εξάμηνο κατά την οποία δεν θα παραδίδονται μαθήματα. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΓΣ του Τμήματος:

  • Οι πρόχειρες εξετάσεις πραγματοποιούνται μόνο κατά τις  περιόδους :  Χειμερινό:14 Νοε 2016- 20 Νοε 2016, Εαρινό: 3 Απρ 2016 - 9 Απρ. 2016
  • Οι ενδιάμεσες εξετάσεις συνιστώνται για το πρώτο έτος και προαιρετικές για τα υπόλοιπα έτη.
  •  Πραγματοποιείται μόνο μία ενδιάμεση εξέταση ανά μάθημα.
  • Δεν επιτρέπεται διενέργεια δεύτερης ενδιάμεσης εξέτασης, οι διδάσκοντες που επιθυμούν να δώσουν κατοχύρωση μπορούν να ορίσουν ένα υποσύνολο θεμάτων στην τελική εξέταση  για τους φοιτητές που έχουν κατοχυρώσει.
  •  Οι εξετάσεις  θα έχουν περιορισμένη διάρκεια, πχ 2 ώρες, ή 3 ώρες κατά μέγιστο και δηλώνονται εκ των προτέρων στη Γραμματεία του Τμήματος έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα κάλυψης όλων των μαθημάτων.
  •  Κατά την εβδομάδα ενδιάμεσων εξετάσεων δεν διδάσκονται μαθήματα και δεν ισχύουν οι δεσμεύσεις αιθουσών του προγράμματος διδασκαλίας του Τμήματος. Μπορούν να γίνουν αναπληρώσεις εργαστηριακών μαθημάτων και θεωρητικών υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα αιθουσών.
  • Τα παραπάνω εφαρμόζονται δοκιμαστικά για ένα ακ. έτος και τα αποτελέσματα αξιολογούνται στο τέλος του 2016-17.

  Το ενημερωμένο Ακαδημαϊκό ημερολόγιο βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο:
  http://www.physics.uoi.gr/sites/default/files/ffiles/akadimaiko_hmerologio_16-17.pdf

 • Δημόσια Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

  Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Διπλωματική Εργασία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και επιθυμούν να βαθμολογηθούν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2016 θα παρουσιάσουν δημόσια τις διπλωματικές τους την Δευτέρα 26/9/2016 στην αίθουσα αναγνωστηρίου του Τμήματος Φυσικής. Η κάθε παρουσίαση θα είναι διάρκειας 15 λεπτών συμπεριλαμβανομένων και των ερωτήσεων.

  Για το σκοπό αυτό θα πρέπει τα μέλη ΔΕΠ επιβλέποντες των διπλωματικών να αποστείλουν μέχρι 14/9/2016 το σχετικό αρχείο παρουσίασης στην Γραμματεία του Τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή (συμβατή με Powerpoint, Impress ή Adobe Reader). Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 19/9/2016 στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Τμήματος, η δημόσια παρουσίαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος και απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση βαθμολογίας του μαθήματος Διπλωματική Εργασία.

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

   

 • Ψήφισμα για την απώλεια του αφυπηρετήσαντος Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Αλέξανδρου Χριστοδουλίδη

  Εκ μέρους του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζω τη λύπη  μας για την απώλεια, την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016  του αφυπηρετήσαντος Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αλέξανδρου Χριστοδουλίδη.

  Ο Αλέξανδρος Χριστοδουλίδης γεννήθηκε το 1938 στην Ευρύχου της Κύπρου. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών απ΄ όπου αποφοίτησε το 1962.

  Το 1970 αναγορεύθηκε διδάκτωρ του του University of Tennessee των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1975 διορίστηκε ως επιμελητής της Έδρας Εφαρμοσμένης Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνταξιοδοτήθηκε την 31/8/2005 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

  Ο Αλέξανδρος Χριστοδουλίδης διακρίθηκε για το ήθος του και τη συνεισφορά του στην έρευνα  και ιδιαίτερα στο διδακτικό έργο του Τμήματος Φυσικής.

  Το Τμήμα εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος και αποφασίζει τη δημοσίευση του παρόντος ψηφίσματος στην ιστοσελίδα του.

   

  Ο Πρόεδρος

  Καθηγητής Ιωάννης Ρίζος

Pages