Ανακοινώσεις

 • Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020

  Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής, συνεδρία αριθμ.524/21-10-2019, εισάγονται στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020 οι κάτωθι:

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  160         20/9/2019

  200         24/9/2019

  201         24/9/2019

  202         24/9/2019

  226         26/9/2019

  231         27/9/2019

  236         27/9/2019

  237         27/9/2019

  Καλούνται οι ανωτέρω να προσέλθουν στη Γραμματεία (έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα)  από την Πέμπτη 24-10-2019 έως και την Παρασκευή 1-11-2019 προκειμένου να εγγραφούν και να καταθέσουν τα παρακάτω:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Επιτυχόντες ακ. έτους 2019-2020 των ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής

  Το Τμήμα Φυσικής στη Συνέλευσή του συνεδρία αριθμ. 524/21-10-2019 ενέκρινε την επιλογή των επιτυχόντων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ως κάτωθι:

  ΠΜΣ: «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον»

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  150/19-9-2019

  168/20-9-2019

  114/16-9-2019

  174/20-9-2019

  50/9-9-2019

  ΠΜΣ: «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες»

  Δεν υπάρχουν επιτυχόντες στο ανωτέρω Π.Μ.Σ. για το ακ. έτος 2019-2020

  «ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και την Πειραματική Φυσική»

  Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

  117/17-9-2019

  111/16-9-2019

  14/3-9-2019

  40/6-9-2019

  112/16-9-2019

  144/19-9-2019

  141/19-9-2019

  148/19-9-2019

  Καλούνται οι ανωτέρω να προσέλθουν στη Γραμματεία (έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα) από την Πέμπτη 24-10-2019 έως και την Παρασκευή 1-11-2019 προκειμένου να εγγραφούν και να καταθέσουν τα παρακάτω:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  4. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

  Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να καταθέσουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος από τις 22 Οκτωβρίου μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2019, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

  Μαζί με την αίτηση οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπο Δήλωσης Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται)
  • Έντυπο Αίτησης Πτυχίου/ Διπλώματος και Υπεύθυνη Δήλωση για Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας (επισυνάπτεται)
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

  Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να κλείσουν πιθανές εκκρεμότητες με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.

 • Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων: "Νέες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών" και "Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

  Η έναρξη της διδασκαλία του μαθήματος "Νέες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών" θα γίνει την Παρασκευή 18-10-2019 και ώρα 9:00 π.μ. στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Φ2 136).

  Η έναρξη της διδασκαλία του μαθήματος  "Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" θα γίνει την Παρασκευή 18-10-2019 και ώρα 15:00 μέχρι 17-00 στην αίθουσα Φ3 010-013 (σύφωνα με το πρόγραμμα).

 • Μετεγγραφές φοιτητών 2019-2020

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής. Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

  • από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή με μοριοδοτούμενους λόγους,
  • από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
  • από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής.

  Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση

  (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

  Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.  

  Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

  Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.

  Η σχετική Εγκύκλιος σε μορφή pdf 

  To έγγραφο με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων σε μορφή pdf 

  Επισήμανση! Διόρθωση σφαλμάτων για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως προς την έδρα του στην πόλη της ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 • Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακ. έτος 2019-2020

  Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/4-8-2017 (Α΄114) να ανανεώσουν την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 9 του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 832/Β/9-3-2018) και την παρ. 2στ΄του άρθρου 45 του ν. 4485/4-8-2017 (Α΄114), με αίτηση (επισυνάπτεται) που θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματoς από 14 έως και 25 Οκτωβρίου 2019.

  Σημείωση: Δεν απαιτείται η ανανέωση εγγραφής για υποψηφίους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/4-8-2017 (Α΄114) σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4559 (ΦΕΚ 142/3-8-2018):

  “Η παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.»”

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  H δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Παναγιώτη Καλαϊτζή με θέμα ««Μικροσκοπία φωτοϊονισμού στο άτομο του μαγνησίου» και στην αγγλική «Photoionization Microscopy of the Magnesium Atom»» θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019  και ώρα 11:00 στην αίθουσα παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος).

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • ΠΑΡΑΛΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που κάτα την ταυτοποίηση των στοιχείων τους δεν παρέλαβαν τα πιστοποιητικά σπουδών και τους Αριθμούς Μητρώου τους, να τα παραλλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.

   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πέμπτη 03/10/2019 έως Τετάρτη 16/10/2019

  Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο* ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος  ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

  Μεταβατικό Κτίριο 45 110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

   

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν  αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
  2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή – Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν  αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
  3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν  αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
  5. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

  Το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή – Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου και τη Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω (επισυνάπτονται):

   

   

   *Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής μέσα στις ανακοινωθείσες ημερομηνίες, είναι δυνατό να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθώς και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του πρωτοετή φοιτητή.

 • ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ TO ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

  Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να παρευρεθούν στην Ημερίδα Υποδοχής του Τμήματος Φυσικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στο Αμφιθέατρο 4.

  Αναλυτικό Πρόγραμμα θα βρείτε παρακάτω:

  ΜΕΡΟΣ 1ο

  10:00-10:15 Έναρξη- Χαιρετισμοί

  Πρυτανικών Αρχών -  Κοσμήτορος

  10:15-10:30 Υποδοχή  πρωτοετών φοιτητών από τον Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής

  10.30-11.15 Γεώργιος Θρουμουλόπουλος

  «Ελεγχόμενη θερμοπυρηνική σύντηξη –

  μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας»

  Παρουσίαση δραστηριοτήτων Τομέα Αστρογεωφυσικής

  11:15-12:00 Αθανάσιος Δέδες

  «Εκεί…κάτω στον μικρόκοσμο!»

  Παρουσίαση δραστηριοτήτων Τομέα Θεωρητικής Φυσικής

  12:00-12:15 Διάλειμμα

  ΜΕΡΟΣ 2ο

  12:15-13:00 Εμμανουήλ Μπενής

  «Ιονισμένη ύλη σε ακραίες εργαστηριακές συνθήκες»

  Παρουσίαση δραστηριοτήτων Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών

  13:00-13:45 Γεώργιος Φλούδας

  «Πώς η Φυσική της Στερεάς Κατάστασης έχει επηρεάσει την καθημερινότητά μας; » Παρουσίαση δραστηριοτήτων Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών

   

 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  H δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Δημητρίου Καλτσά με θέμα «Ισορροπία και ευστάθεια μαγνητικά περιορισμένου πλάσματος στα πλαίσια γενικευμένων μαγνητοϋδροδυναμικών μοντέλων, μέσω Χαμιλτονιανών παραλλακτικών αρχών» θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019  και ώρα 4:00 μ.μ. στην αίθουσα παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος).

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Ιστοσελίδα πρόσβασης φοιτητών στο Φοιτητολόγιο

   

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής ότι, η ιστοσελίδα πρόσβασης στην προσωπική τους καρτέλα με τις βαθμολογίες είναι η:

  https://classweb.uoi.gr

  Η σύνδεση θα γίνεται με το προσωπικό τους ακαδημαϊκό λογαριασμό.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το classweb στο cronos.cc.uoi.gr είναι πλέον ανενεργό

   

 • Μαθήματα που προσφέρονται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών για το χειμερινό εξάμηνο 2019/20

  Περισσότερες πληροφορές στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

  Επειδή οι πρωτοετείς Φοιτητές/τριες δεν έχουν ακόμη αριθμό μητρώου ώστε να χωριστούν στα τμήματα των αρτίων και περιττών για την Τρίτη 1/10/2019 στο μάθημα των Στοιχείων Πιθανοτήτων και Στατιστικής και το μάθημα της Μηχανικής θα χωριστούν αλφαβητικά.

  Στοιχεία Πιθανοτήτων και στατιστικής

  Τρίτη 1/10/2019, (09-11), από Α ως και Λ ,     αιθ Φ3-015-018

  Τετάρτη 2/10/2019, (11-12), από Α ως και Λ, αιθ. Φ3-15-018

  Τετάρτη 2/10/2019, (12-13), από Α ως και Ι    αιθ. φ3-015-018

  Τετάρτη 2/10/2019 (12-13) από Ι ως και Ο     αιθ. Φ2 120

  Τετάρτη 2/10/2019 (12-13) από Π ως και Ω   αιθ. Φ2 122

  Τετάρτη 2/10/2019 (13-14 από Λ ως και Ω αίθ. Αμφ. 4

  Παρασκευή 4/10/2019  (12-14) από Λ ως και Ω , αιθ, Αμφ. 4

  Μηχανική

  Τρίτη 1/10/2019, (11-14), από Α ως και Λ (Βλάχος Δημ), αίθ. Φ3-010-013

  Τρίτη 1/10/2019, (11-14) από Μ-Ω, (Παπαδόπουλος Περ.) αιθ. Φ3-005-007   

  Ομοίως την Πέμπτη 3-10    

 • Εναρξη Μαθήματος : Εργαστήρια Νεότερης Φυσικής

  Οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για το μάθημα "Εργαστήρια Νεότερης Φυσικής" μπορούν να προσέλθουν στον χώρο του Εργαστηρίου Φ2-237 (ο χώρος είναι δίπλα από τα εργαστήρια κυμάνσεων) την Τετάρτη 2/10/2019 στις 14:00 μμ, για μια πρώτη ενημέρωση από τους διδάσκοντες. Υπενθυμίζεται πως το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο των σπουδών τους.

   

 • Ξενάγηση πρωτοετών φοιτητών

  Για όσους πρωτοετείς φοιτητές το επιθυμούν, τη Δευτέρα 30/09/2018 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί από μέλη
  του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου ξενάγηση στους χώρους της σχολής και του Πανεπιστημίου.
  Η ξενάγηση θα ξεκινήσει από τη στάση του αστικού στο Χημικό.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977179629

 • Πρόγραμμα ημερίδας παρουσίασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

  Η ημερίδα παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30.9.2019 στην αίθουσα αναγνωστηρίου του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος).

  Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

 • Έναρξη Μαθήματος “Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές”

  Οι παραδόσεις του μαθήματος “Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές” θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 2/10/2019 και ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο 4. Εκεί θα δοθούν οδηγίες για την κατάρτιση και την διεξαγωγή των Τμημάτων των Εργαστηρίων του μαθήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά και θα ξεκινήσουν την Τρίτη 8/10/2019 στην αίθουσα Φ2-136, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στο e-course του μαθήματος στην ιστοσελίδα http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=495 και τους πίνακες ανακοινώσεων (ισόγειο κτηρίου Φ2 και Φ3-217) έως τις 7/10/2019.

  Οι μη-πρωτοετείς φοιτητές (με έτη εγγραφής παλαιότερα του 2019) που δεν έχουν παρακολουθήσει τα Εργαστήρια Υπολογιστών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Εργαστήρια του τρέχοντος έτους, καλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην Γραμματεία του Τομέα IV (κα. Ε. Γαλάνη, Φ3-217, egalani@uoi.gr) έως την Παρασκευή 4/10/2019.

  Για την συμμετοχή τους στα Τμήματα των Εργαστηρίων όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων τους στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής, θα λάβουν οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού τους λογαριασμού (ηλεκτρονικού λογαριασμού), τον οποίο θα χρησιμοποιούν και για τις ανάγκες του μαθήματος.

  Οι διδάσκοντες

Pages