Ανακοινώσεις Μαθημάτων

 • Ανακοίνωση για ημέρα και ώρες εξέτασης του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία» (πτυχιακή εξεταστική)

  Η εξέταση του μαθήματος "Διδακτική Μεθοδολογία" (πτυχιακή εξεταστική) κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2022 (ημέρα Τρίτη)  και ώρες 17:00 – 20:00 στην αίθουσα Φ3 010-013.

  Το e-mail επικοινωνίας με τον υπεύθυνο εξέτασης διδάσκοντα κ. Ευαγγέλου Φίλιππο είναι: filipevangatuoi.gr.

 • Ανακοίνωση για το μάθημα "Βιοφυσική"

  Το σημερινό μάθημα Βιοφυσικής 26/11/2021 14:00 δεν θα γίνει λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα.
  Η αναπλήρωση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα ύστερα από συνεννόηση.

   

  Ο διδάσκων,

  Κ. Μπλέκος

 • Επανέναρξη των μαθημάτων: «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών».

  Από την επόμενη εβδομάδα, 29 Νοεμβρίου 2021 (ημέρα Δευτέρα),

  θα ξεκινήσει εκ νέου η διδασκαλία των μαθημάτων:  

   «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών».

  Σας υπενθυμίζουμε τις καθορισμένες ώρες, ημέρες και αίθουσες διδασκαλίας:

  1ο Μάθημα: «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» (κωδικός:306)

  Τετάρτη (αίθουσα Φ3 010-013). Ώρες: 15 - 17

  Παρασκευή (αίθουσα Φ3 010-013). Ώρες: 15 -17

  2ο Μάθημα: «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών» (κωδικός:308)

  Δευτέρα (Εργ. Η/Υ Φ2 - 136). Ώρες: 17-19

  Παρασκευή (Εργ. Η/Υ Φ2 - 136). Ώρες: 13-15

  Το προσωρινό e-mail επικοινωνίας με τον διδάσκοντα, κ. Ευαγγέλου Φίλιππο είναι: filipevangatgmail.com

 • Ανακοίνωση για αναβολή των μαθημάτων «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»

  Από την Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021,

  τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», αναβάλλονται επ’ αόριστον, μέχρι να ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την επανέναρξη τους.

 • Ανακοίνωση για αλλαγές στο Πρόγραμμα στα μαθήματα «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»

  Από την επόμενη εβδομάδα, 8 Νοεμβρίου 2021,

  οι νέες ώρες, ημέρες και αίθουσες διδασκαλίας για τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών».

  είναι οι εξής:

  1ο Μάθημα: «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» (κωδικός:306)

  Τετάρτη (αίθουσα Φ3 010-013). Ώρες: 15 - 17

   Παρασκευή (αίθουσα Φ3 010-013). Ώρες: 15 -17

  2ο Μάθημα: «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών» (κωδικός:308)

  Δευτέρα (Εργ. Η/Υ Φ2 - 136). Ώρες: 17-19

   Παρασκευή (Εργ. Η/Υ Φ2 - 136). Ώρες: 13-15

  Το προσωρινό e-mail επικοινωνίας με τον διδάσκοντα, κ. Ευαγγέλου Φίλιππο είναι: filipevangatgmail.com

 • Ανακοίνωση για το μάθημα "Βιοφυσική"

  Οι παραδόσεις του μαθήματος "Βιοφυσική" θα γίνονται κάθε Παρασκευή 14:00 - 18:00 στην αίθουσα Φ2-119.

   

  Ο διδάσκων,

  Κ. Μπλέκος mplekosatupatras.gr

 • Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»

  Το χειμερινό εξάμηνο 2021 – 2022 (για το 7ο εξάμηνο) θα διδαχθούν για τους προπτυχιακούς φοιτητές τα εξής 2 μαθήματα:

  1. «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική»

  2.«Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών».

  Ο διδάσκων είναι ο κ. Ευαγγέλου Φίλιππος.

  Οι ώρες, οι ημέρες και οι αίθουσες διδασκαλίας για τα παραπάνω δυο μαθήματα είναι οι εξής:

  1ο Μάθημα: «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» (κωδικός:306)

  Τετάρτη (αίθουσα Φ3 010-013). Ώρες: 13-14 και 14-15

   Παρασκευή (αίθουσα Φ3 010-013). Ώρες: 15-16 και 16-17

  2ο Μάθημα: «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών» (κωδικός:308)

  Δευτέρα (αίθουσα Φ2 119). Ώρες: 17-18

   Τετάρτη (αίθουσα Φ2 119). Ώρες: 16-19

  Το προσωρινό e-mail επικοινωνίας με τον διδάσκοντα, κ. Ευαγγέλου Φίλιππο είναι: filipevang@gmail.com

   

 • Ανακοίνωση για το μάθημα "Βιοφυσική"

  Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα "Βιοφυσική" να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στο email mplekos@upatras.gr για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

  Η πρώτη συνάντηση, συζήτησης/παρουσίασης του μαθήματος, θα γίνει την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, 17:00 - 18:00, μέσω zoom:

  https://upatras-gr.zoom.us/j/97032108475?pwd=cnFWNHpKR0RPNFJEMS9YT1FpNHJrQT09

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΥ: Αναπλήρωση Εργαστηριών λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου

  Το Εργαστήριο του Τμήματος Δ  (Πέμπτη 12-2μμ) στο μάθημα «Εισαγωγή στους ΗΥ», που δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα αναπληρωθεί την Τρίτη 26 Οκτωβρίου και ώρα 5:00-7:00 μ.μ.

   Το Εργαστήριο του Τμήματος Ε  (Πέμπτη 5-7μμ) στο μάθημα «Εισαγωγή στους ΗΥ», που δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 2:00-4:00 μ.μ.

  Οι διδάσκοντες

 • Ανακοίνωση για το μάθημα "Παιδαγωγική Ψυχολογία"

  Οι παραδοσεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Δευτέρα 15:00-17:00 και κάθε Πεμπτη 11:00-13:00 στην αίθουσα Φ2 122.

  Η διδάσκουσα 
  Όλγα Τζαφέα
 • Ανακοίνωση για το μάθημα "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ"

  Οι παραδόσεις του μαθήματος “Παιδαγωγική ψυχολογία
  ξεκινούν την Πέμπτη  21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Φ2 122  του Τμήματος Φυσικής.

  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο e-course
  προκειμένου να ενημερώνονται για οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετική με το μάθημα.
   
  Η διδάσκουσα 
  Όλγα Τζαφέα
 • Τμήματα μαθήματος «Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» - εφαρμοσμένο μέρος

  Οι πρωτοετείς φοιτητές που παρακολουθούν το εφηρμοσμένο μέρος του μαθήματος «Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» θα χωριστούν με βάση το επώνυμο ως εξής:

  Τμήμα Α: από Α έως Ι, διδάσκων Α. Δούβαλης (Αμφ. 4)

  Τμήμα Β: από Κ έως Ο, διδάσκων Δ. Βλάχος (Φ2-120)

  Τμήμα Γ: από Π έως Ω, διδάσκων Π. Παπαδόπουλος (Φ2-122)

  Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους πρωτοετείς. Φοιτητές παλαιότερων ετών δεν το παρακολουθούν και θα βαθμολογηθούν μόνο με βάση την τελική γραπτή εξέταση.

 • Εργαστήρια Νεότερης - Έναρξη Μαθήματος

  Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Εργαστήρια Νεότερης να εγγραφούν άμεσα στην σελίδα του ecourse για το συγκεκριμένο μάθημα ώστε να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για την έναρξη του Εργαστηρίου. Το εργαστήριο θα γίνει με φυσική παρουσία.

  Υπενθυμίζεται πως το μάθημα απευθύνεται σε τεταρτοετείς φοιτητές οι οποίοι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στα ακόλουθα μαθήματα: Σύγχρονη Φυσική Ι & ΙΙ, Εργαστήρια: Μηχανικής, Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού, Κυμάνσεων και Οπτικής, Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Θεωρητικό μέρος και Εργαστήριο).

  Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, εάν είναι δυνατόν  να σχηματίσουν ομάδες των δύο ατόμων  και να δηλώσουν την συμμετοχή τους μέχρι την Δευτέρα 11/10 αποστέλλοντας ένα email στην διεύθυνση pkokkasatuoi.gr (pkokkas@uoi.gr)

 • Ανακοίνωση για το μάθημα «Μηχανική»

  Μέχρι να δοθούν οι αριθμοί μητρώου (Α.Μ.) στους πρωτοετείς φοιτητές, τα δύο τμήματα του μαθήματος «Μηχανική» θα χωριστούν με βάση το επώνυμο.

  Οι φοιτητές με επώνυμο που αρχίζει από Α - Κ θα παρακολουθούν στην αίθουσα Φ3 005-007 (διδάσκων: Π. Παπαδόπουλος).

  Οι φοιτητές με επώνυμο που αρχίζει από Λ - Ω στην αίθουσα Φ3 010-013 (διδάσκων: Δ. Βλάχος).

 • Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές - Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

  Επειδή οι πρωτοετείς Φοιτητές/τριες δεν έχουν ακόμη Αριθμό Μητρώου ώστε να χωριστούν στα τμήματα των αρτίων και περιττών, για την Τρίτη 5/10/2021 στο μάθημα των "Στοιχείων Πιθανοτήτων και Στατιστικής" θα χωριστούν αλφαβητικά.

  Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

  Τρίτη 5/10/2021, (09-11), από Α ως και Κ , αιθ. Φ3-015-018

  Τετάρτη 6/10/2021, (11-12), από Α ως και Κ, αιθ. Αμφ. 4

  Τετάρτη 6/10/2021, (12-13), από Α ως και Ι, αιθ. Αμφ. 4

  Τετάρτη 6/10/2021 (12-13) από Ι ως και Ο, αιθ. Φ2 120

  Τετάρτη 6/10/2021 (12-13) από Π ως και Ω, αιθ. Φ2 122

  Τετάρτη 6/10/2021 (13-14) από Λ ως και Ω, αίθ. Αμφ. 4

  Παρασκευή 8/10/2021 (12-14) από Λ ως και Ω, αιθ. Αμφ. 4

 • Ανακοίνωση - Φυσική Κλιματολογία

  Οι παραδόσεις του μαθήματος ξεκινούν σύμφωνα με το πρόγραμμα και τα ισχύοντα μέτρα στις 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Φ2-122.

  Η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει τη Δευτέρα 04/10 στις 12:00 στην Αίθουσα Φ2-122. Λόγω απουσίας του διδάσκοντα το μάθημα δε θα γίνει την Τετάρτη 06/10 και θα συνεχιστεί κανονικά από τη Δευτέρα 11/04.

  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο ecourse και να ακολουθούν τις ανακοινώσεις για το μάθημα εκεί.

   

  Ο Διδάσκων

  Ν. Χατζηαναστασίου

  Αναπλ. Καθηγητής

 • Μάθημα "Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού (C++/ROOT)"

  Ανακοίνωση για το μάθημα "Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού (C++/ROOT)"

  Οι παραδόσεις του μαθήματος “Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού
  ξεκινούν την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00
  στην Αίθουσα Υπολογιστών (Φ2-136) του Τμήματος Φυσικής.
   
  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο e-course
  και να ενημερωθούν για τον κανονισμό του μαθήματος.
   
  Οποιαδήποτε σχετική με το μάθημα ανακοίνωση θα δημοσιεύεται στο e-course.
   
  Ιστοσελίδα μαθήματος: https://alpha.physics.uoi.gr/OOP

   

  Ο Διδάσκων
  Ι. Παπαδόπουλος

 • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - έναρξη μαθήματος

  Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 10/10/21 μέσω email στο vachrist@uoi.gr.

  Το μάθημα θα γίνει με φυσική παρουσία.

  Στη σελίδα του μαθήματος στο e-course θα βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

  https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1906

  H πρώτη συνάντηση σχετικά με τη δομή & τα περιεχόμενα του μαθήματος θα γίνει τη Πέμπτη 07/10/2021-17:00 στην αίθουσα Φ2-121

  Οι διδάσκοντες

 • Έναρξη μαθήματος Σύγχρονη Φυσική Ι (Τμήμα Περιττών)

  Το μάθημα Σύγχρονη Φυσική Ι για το τμήμα των Περιττών ξεκινά την Τρίτη 5/10 και ώρα 09:00 πμ σύμφωνα με το πρόγραμμα στην αίθουσα Φ3 010-013.

  Παρακαλούνται οι φοιτητές

  • Να εγγραφούν στο μάθημα "Σύγχρονη Φυσική Ι (Π. Κοκκας)" στο ecourse και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις.
  • Κατά την προσέλευσή τους να έχουν μαζί τους τυπωμένο είτε το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόησης είτε το αρνητικό αποτέλεσμα στο εργαστηριακό rapid test ή PCR.

   

   

 • Eξέταση του μαθήματος "Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών"

  Η εξέταση του μαθήματος "Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών" θα διεξαχθεί στις  24/09/2021 και ώρα 14:00-17:00 στην αίθουσα  Φ2-120. 

  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξέταση, να επικοινωνήσουν στο e-mail csoutzios@uoi.gr  μέχρι τις 20/09/2021.

Pages