Μάθημα "Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού (C++/ROOT)"

Ανακοίνωση για το μάθημα "Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού (C++/ROOT)"

Οι παραδόσεις του μαθήματος “Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού
ξεκινούν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00

στην Αίθουσα Υπολογιστών (Φ2-136) του Τμήματος Φυσικής.
Το μάθημα αυτό θα γίνει εξ αποστάσεως (μέσω της πλατφόρμας ZOOM):

Topic: C++/ROOT
https://cern.zoom.us/j/97665590076?pwd=bkxzc2lMQkNEYkNTUWFLdTVEVWtBQT09

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο e-course του μαθήματος
και να ενημερωθούν για τον κανονισμό του μαθήματος.

 
Οποιαδήποτε σχετική με το μάθημα ανακοίνωση θα δημοσιεύεται στο e-course.
 
Ο διδάσκων
Ι. Παπαδόπουλος
 
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://alpha.physics.uoi.gr/OOP