ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ’

Οι παραδόσεις της Θεωρίας του μαθήματος ‘Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές’ θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 12/10/2020 και ώρα 17:00 στην πλατφόρμα Teams. Για τους πρωτοετείς φοιτητές που δεν διαθέτουν Ιδρυματικούς Λογαριασμούς η πρόσβαση μπορεί να γίνει ως ‘επισκέπτης’ μέσω browser (Google Chrome ή Microsoft Edge) και χρήση του παρακάτω συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a34a2684a06d04dd886e877e86...

Οδηγίες για την σύνδεση υπάρχουν στις ανακοινώσεις των μαθημάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στην περίπτωση που ζητηθεί κωδικός αυτός είναι: jmy1vbf

Στην παράδοση της 12/10/2020 θα δοθούν οδηγίες για την κατάρτιση και την διεξαγωγή των Τμημάτων των Εργαστηρίων του μαθήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά και θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 20/10/2020 επίσης στην πλατφόρμα Teams, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στην σελίδα του ecourse του μαθήματος (http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=495) έως τις 19/10/2020.

Για την συμμετοχή τους στα Τμήματα των Εργαστηρίων όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων τους στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής, θα λάβουν οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού τους λογαριασμού (ηλεκτρονικού λογαριασμού), τον οποίο θα χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους σε αυτά και για όλες τις ανάγκες του μαθήματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ-ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι μη-πρωτοετείς φοιτητές μόνο (με έτη πρώτης εγγραφής παλαιότερα του 2020) που δεν έχουν παρακολουθήσει τα Εργαστήρια Υπολογιστών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Εργαστήρια του τρέχοντος έτους, καλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο σχετικό ερωτηματολόγιο που υπάρχει στην σελίδα του ecourse του μαθήματος (http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=495) έως την Παρασκευή 16/10/2020.

Οι διδάσκοντες