ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 'ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ'

Οι παραδόσεις του μαθήματος του πρώτου εξαμήνου 'Διαφορικός και
Ολοκληρωτικός Λογισμός' θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12/10/2020 και ώρα 3
μ.μ. στη διαδικτυακή πλατφόρμα MS Teams. Για τους πρωτοετείς φοιτητές
που δεν διαθέτουν Ιδρυματικούς Λογαριασμούς η πρόσβαση μπορεί να γίνει
ως 'επισκέπτης' μέσω browser (Google Chrome ή Microsoft Edge) και
χρήση του συνδέσμου https://tinyurl.com/y5qzrfve

Πρόσθετες πληροφορίες για τη σύνδεση υπάρχουν στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής στο http://www.physics.uoi.gr/el/node/1115

Ο διδάσκων,
Αλέξανδρος Νίντος