Παιδαγωγική Ψυχολογία

Μάθημα "Παιδαγωγική Ψυχολογία": πρώτη συνάντηση με φοιτητές

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα "Παιδαγωγική Ψυχολογία"  να συνδεθούν στον παρακάτω σύνδεσμο τη Δευτέρα, 26/10/2020, και ώρα 2:00 μ.μ για μια πρώτη συνάντηση.

Κωδικός ΜS-Teams o2phrre, link <https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9ccac3170244424481a5930af3f2f352%40thread.tacv2/General?groupId=c3a9b14e-1738-4eef-96bd-e15d7528817f&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be>

Η Διδάσκουσα,

Όλγα Τζαφέα