Παιδαγωγική Ψυχολογία

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ"

Οι διαλέξεις του μαθήματος ξεκινούν την Παρασκευή, 30/10/2020 στις 17:οο.

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εγγραφούν στο e-course στα αντίστοιχα μαθήματα, προκειμένου να λάβουν κωδικό για τη συμμετοχη τους στις εξ΄αποστάσεως διαλέξεις στο MS-TEAMS

Η διδάσκουσα, Όλγα Τζαφέα,