Αναπλήρωση του μαθήματος "Παιδαγωγική Ψυχολογία"

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος "Παιδαγωγική Ψυχολογία" τη Δευτέρα, 14/12 και τη Δευτέρα, 21/12 και ώρα 15:30.

Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στις εξ αποστάσεως διαλέξεις στο MS-TEAMS βρίσκονται στο e-course.

Η διδάσκουσα

Όλγα Τζαφέα