50 χρόνια του Τμήματος Φυσικής: Επιστημονική Ημερίδα

Επιστημονική Ημερίδα για τον εορτασμό των 50 ετών από την Ίδρυση του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Στα πλαίσια του εορτασμού για την συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του Τμήματος μας θα πραγματοποιηθεί
Επιστημονική Ημερίδα την Παρασκευή 29η Ιανουαρίου 2021. Η Ημερίδα θα είναι διαδικτυακή και θα πραγματοποιηθεί
μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Το πρόγραμμα της Ημερίδας μπορείτε να το βρείτε στο ακόλουθο link.
http://www.physics.uoi.gr/node/1153