ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ΕΝΩ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014.