Ανακήρυξη Υποψηφίων Διευθυντών Τομέα

Παρακαλούμε δείτε τον συνημμένο κατάλογο υποψηφιοτήτων για τις εκλογές Διευθυντών Τομέα που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 16/6/2021.

Η εφορευτική επιτροπή