ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εξετάσεις στα μαθήματα με "Φυσική Παρουσία"

Σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου του Τμήματος, από τις 5/7 έως και τις 8/7 θα διεξαχθούν εξετάσεις με "Φυσική Παρουσία" σε 7 συνολικά μαθήματα. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στα συγκεκριμένα μαθήματα πρέπει γνωρίζουν τα ακόλουθα:

  • Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) ή δωρεάν rapid-test του ΕΟΔΥ ή μοριακού test, το αποτέλεσμα του οποίου πρέπει να είναι αρνητικό.  Το test θα πρέπει να διενεργείται μία ημέρα πριν την εξέταση του πρώτου μαθήματος και μπορεί να καλύπτει όλη την περίοδο από τις 5/7 έως τις 8/7. Παρακαλούνται οι φοιτητές να προμηθευτούν το self-test άμεσα.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Οι φοιτητές προσέρχονται στις εξετάσεις έχοντας το αποδεικτικό δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος από την πλατφόρμα http://self-testing.gov.gr ή την https://hr.apografi.gov.gr/login  ή τη συνημμένη δήλωση.

  • Κατά την προσέλευση στο Ίδρυμα η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική  για όλους τους φοιτητές, σε όλους τους ανοικτούς και κλειστούς κοινοχρήστους χώρους και καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
  • Για τις εξετάσεις οι φοιτητές οφείλουν να προσέρχονται μισή ώρα πριν την έναρξή τους και να συγκεντρώνονται κρατώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις στον ανοικτό χώρο μεταξύ του κτηρίου Φ3, του Αμφιθεάτρου 4 και του κυλικείου της Σχολής Θετικών Επιστημών, φορώντας πάντοτε την μάσκα τους.
    Στην συνέχεια θα εισέρχονται από την είσοδο του κτηρίου Φ3 (στην πλευρά του Αμφιθεάτρου 4) και ακολουθώντας τις οδηγίες των διδασκόντων θα οδηγούνται στις αίθουσες και σε συγκεκριμένες θέσεις εντός αυτών.