Ανακοίνωση εκλογής Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Φυσικής

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 16 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 με 11:30, στην Αίθουσα Αναγνωστηρίου του Τμήματος Φυσικής (κτήριο Φ2, 3ος όροφος), για την ανάδειξη Διευθυντών όλων των Τομέων του Τμήματος Φυσικής, εξελέγησαν, αφού συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, οι ακόλουθοι:

α. Τομέας Αστρογεωφυσικής: Χρήστος Λώλης, Επίκουρος Καθηγητής

β. Τομέας Θεωρητικής Φυσικής: Παναγιώτα Καντή, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας

γ. Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

δ. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών: Αθανάσιος Μπουρλίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Η εφορευτική επιτροπή