Πρακτική Άσκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Για τη διευκόλυνση όλων των φοιτητών και φοιτητριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ορίζεται μια μέρα και ώρα συνάντησης μέσω της πλατφόρμας MS-Teams. Η συνάντηση θα γίνεται :

Στην ηλεκτρονική αίθουσα:  Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ | Τμήμα Φυσικής

Με κωδικό :    qargo2l

Κάθε Τετάρτη 13.00 – 14.00 μμ

Από τον Ιούλιο 2021 και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021 οι ενδιαφερόμενοι (-ες) θα ενημερώνονται με μηνύματα στην ηλεκτρονική αίθουσα για το αν θα γίνονται οι συναντήσεις. Τον Αύγουστο 2021 δε θα γίνει καμία συνάντηση λόγω αργία και του Γραφείου Πρακτικής Ασκησης.

Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές (-ήτριες) που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε φάση του προγράμματος (κάνουν αίτηση, συμπληρώνουν έντυπα, εργάζονται στο φορέα ή τελείωσαν και στέλνουν τα απαραίτητα έντυπα ) μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στον υπεύθυνο Αν. Καθηγητή Ευάγγελο Ευαγγέλου στο τηλέφωνο 26510 08606, εργάσιμες ώρες.