Οδηγίες για την ορκωμοσία του Τμήματος Φυσικής στις 28/07/2021

Σας ενημερώνουμε ότι η Ορκωμοσία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στις 28 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. με τη χρήση MS Teams.
Για λόγους ασφαλείας ο σύνδεσμος σύνδεσης θα σταλεί στο προσωπικό σας e-mail.
Η σύνδεσή σας στην Ορκωμοσία, για λόγους ταυτοποίησης και ενημέρωσης επί της διαδικασίας, θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία ώρα πριν την ώρα έναρξης, ανοίγοντας τον σύνδεσμο μέσω του Google Chrome, του Microsoft Edge ή από έξυπνη συσκευή (κινητό ή Tablet) με λειτουργικό Android ή IOS.
Για λόγους ταυτοποίησης κατά τη σύνδεσή σας στην Ορκωμοσία δηλώστε ως όνομα εμφάνισης το Ονοματεπώνυμό σας μαζί με τον ΑΜ στο Τμήμα στην παρακάτω μορφή: Επώνυμο Όνομα (ΑΜ), και περιμένετε στην αναμονή έως ότου ο αρμόδιος υπάλληλος από την Γραμματεία του Τμήματος σας αποδεχτεί στην τηλεδιάσκεψη.
Η ύπαρξη κάμερας με ενσωματωμένο ή εξωτερικό μικρόφωνο είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορούμε να σας βλέπουμε και να σας ακούμε κατά την διάρκεια της Ορκωμοσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσής σας στην Ορκωμοσία, διαβάστε το συνημμένο έγγραφο που έχει οδηγίες για σύνδεση μέσω Google Chrome, Microsoft Edge ή μέσω Android συσκευής.
Για την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ορκωμοσίας, κάθε απόφοιτος δικαιούται να χρησιμοποιήσει μία συσκευή για να «τρέξει» τον σύνδεσμο και απαγορεύεται να τον κοινοποιήσει σε τρίτους. Η συμμόρφωση ΟΛΩΝ με την παραπάνω οδηγία είναι απαραίτητη. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να διακοπεί η σύνδεση και να μην πραγματοποιηθεί η τελετή.