Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελων ΕΔΙΠ στις Γ.Σ. των Τομέων του Τμήματος Φυσικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων, τακτικών-με τους αναπληρωτές τους, των μελων ΕΔΙΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Παρακαλούμε δείτε τις Προκηρύξεις Εκλογών, τις αιτήσεις καθώς και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στην ανάδειξη εκπροσώπων τακτικών-με τους αναπληρωτές τους των μελων ΕΔΙΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Φυσικής με ετήσια θητεία από 1-12-2021 έως και 30-11-2022.