Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελων ΕΤΕΠ στις Γ.Σ. των Τομέων του Τμήματος Φυσικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων τακτικών-με τους αναπληρωτές τους των μελών ΕΤΕΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Παρακαλούμε δείτε τις Προκηρύξεις Εκλογών, τις αιτήσεις καθώς και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στην ανάδειξη εκπροσώπων, τακτικών-με τους αναπληρωτές τους, των μελών ΕΤΕΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Φυσικής (με ετήσια θητεία από 1-12-2021 έως και 30-11-2022):

Θεωρητικής Φυσικής

Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών

Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών