Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου τακτικού-με τον αναπληρωτή του των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής

 

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών, την αίτηση καθώς και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στην ανάδειξη εκπροσώπου τακτικού-με τον αναπληρωτή του των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής με ετήσια θητεία από 1-12-2021 έως και 30-11-2022.