Κατάταξη φοιτητών Erasmus+

Κατάταξη των φοιτητών για συμμετοχή στις δράσεις κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+

Eγκρίθηκε η κατάταξη των φοιτητών για συμμετοχή στις δράσεις κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ ( με σκοπό τις σπουδές ή την πρακτική άσκηση) για το ακαδ. έτος 2021-2022 ως κάτωθι: .

Α/Α       A.M.

1            7814

2            7459

3            8304

4            8068