Πρόγραμμα Γερμανικών Εαρινού Εξαμήνου

Αρχάριοι ΙΙ (Β'): Δευτέρα και Τετάρτη 12.00-13.30, Αιθ. 5 (ισόγειο)

Μεσαίοι ΙΙ (Δ'): Δευτέρα και Παρασκευή 10.00-11.30, Αιθ. 5 (ισόγειο)

Επάρκεια: Τετάρτη 9.00-11.30, Αιθ. Εργαστήρι Ξένων Γλωσσών

Όλα τα μαθήματα των Γερμανικών διεξάγονται στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης!

Συνεργασία με τους φοιτητές (ή επικοινωνία με e-mail: mfehring@cc.uoi.gr)

Τρίτη 9.00-11.00

Παρασκευή 11.30-13.00