Πρακτικά συνεδρίου HINPW6

Τα πεπραγμένα του συνεδρίου HINPW6 του Εικονικού Ελληνικού Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής με έδρα τα Ιωάννινα (http://hinp.physics.uoi.gr/) το οποίο συνδιοργανώθηκε από τα Εργαστήρια Πυρηνικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επελέγησαν και εμφανίζονται ως EPJ-woc highlights στο περιοδικό EPJ.Τα πεπραγμένα βρίσκονται στην ιστοσελίδα : https://epjwoc.epj.org/articles/epjconf/abs/2021/06/contents/contents.html