Ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυναπτόμενα αρχεία) στη Γραμματεία του Tμήματος.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες ΔΟΥ θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου.

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 11:00΄ – 13:00΄ στη Γραμματεία του Τμήματος.