Ανακοίνωση - Φυσική Κλιματολογία

Οι παραδόσεις του μαθήματος ξεκινούν σύμφωνα με το πρόγραμμα και τα ισχύοντα μέτρα στις 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Φ2-122.

Η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει τη Δευτέρα 04/10 στις 12:00 στην Αίθουσα Φ2-122. Λόγω απουσίας του διδάσκοντα το μάθημα δε θα γίνει την Τετάρτη 06/10 και θα συνεχιστεί κανονικά από τη Δευτέρα 11/04.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο ecourse και να ακολουθούν τις ανακοινώσεις για το μάθημα εκεί.

 

Ο Διδάσκων

Ν. Χατζηαναστασίου

Αναπλ. Καθηγητής