Επιτυχόντες των ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής ακ. έτους 2021-2022

Το Τμήμα Φυσικής στη Συνέλευσή του συνεδρία αριθμ. 559/18-10-2021 ενέκρινε την επιλογή των επιτυχόντων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ως κάτωθι:

ΠΜΣ: «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον»

Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

α/α

Αρ.Πρωτ.

Ημ/νια

1

1689

29/6/2021

2

153

20/9/2021

3

205

27/9/2021

4

192

24/9/2021

5

44

7/9/2021

6

191

24/9/2021

 

ΠΜΣ: «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες»

Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

α/α

Αρ.Πρωτ.

Ημ/νια

 1

1860

27/8/2021

 2

95

14/9/2021

 3

122

17/9/2021

 4

1722

6/7/2021

 5

18

3/9/2021

 

«ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και την Πειραματική Φυσική»

Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

α/α

Αρ.Πρωτ.

Ημ/νια

 1

57

9/9/2021

 2

96

14/9/2021

 3

73

13/9/2021

 4

1852

24/8/2021

 5

1713

5/7/2021

 6

132

17/9/2021

 7

125

17/9/2021

 8

87

14/9/2021

 9

59

10/9/2021

 10

112

16/9/2021

 11

131

17/9/2021

 12

135

20/9/2021

 13

1851

24/8/2021

 

Καλούνται οι ανωτέρω να αποστείλουν, (με email ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος) έως και την Τετάρτη 27-10-2021 τα παρακάτω προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)
  5. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)