ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Παρακαλούμε δείτε στα συνημμένα την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με "Υποβολή αιτήσεων για τις μετεγγραφές από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου 2021",  καθώς και την εγκύκλιο των μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.