Προγράμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόσκληση

στην Εκδήλωση του Προγράμματος Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ολοκλήρωση του 8ου κύκλου και την έναρξη του 9ου κύκλου (2021-2022)

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.