Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων
του Τμήματος

Από την εφορευτική επιτροπή  ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι εκπροσώποι των μελών Ε.ΔΙ.Π. και ΕΤΕΠ  στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 4/11/2021, ημέρα Πέμπτη στην Αίθουσα αναγνωστηρίου του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος) απο ώρα 9:30 μέχρι 11:30 π.μ.