Ορκωμοσία Τμήματος Φυσικής

Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας των τελειόφοιτων του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 (ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021) και σύμφωνα με το άρθρο 12 της 119847/ΓΔ6/23.9.2021 (ΦΕΚ 4406/Β’/24-9-2021) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.  

Επισημαίνουμε ότι για κάθε τελειόφοιτο που θα λάβει μέρος στην τελετή ορκωμοσίας επιτρέπεται η προσέλευση στην αίθουσα έως ΔΥΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ. Οι τελειόφοιτοι ΠΡΕΠΕΙ να δηλώσουν υποχρεωτικά τα ονόματα των επισκεπτών τους έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2021 στην παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/RWzN1LtMn75M4b2P6

  • Η είσοδος στην αίθουσα τελετών πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας:
  • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,
  • είτε πιστοποιητικού νόσησης,
  • είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με την μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 έως 72 ώρες ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) έως 48 ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής.
  • Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανηλίκων ηλικίας 4 έως 11 ετών, κατόπιν διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως 24 ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής.
  • Επισκέπτες που ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ΔΕΝ θα εισέλθουν στην αίθουσα τελετών «Γ. Μυλωνάς».
  • Η χρήση προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.

Σημειώνεται ότι τα σχετικά έγγραφα της ορκωμοσίας θα υπογραφούν από τους τελειόφοιτους στην αίθουσα τελετών «Γ. Μυλωνάς» την ημέρα της ορκωμοσίας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος