Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων 2022 - 55650/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Υποψηφίων Διδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82985» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής: 10-12-2021

Σχετικό link: http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/57...