Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2022 - 55665/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την  υποβολή προτάσεων υποτροφίας Μεταδιδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82561»  και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ».

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής: 10-12-2021

Σχετικό link: http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/57...