Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρονος Ε.Π.Ι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή Διευθυντή και τριών (3) μελών-εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Δ.Σ του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης (Ι.Φ.Σ.Φ.Γ.)

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχείο.