Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Εμμανουήλ Κεχάογλου με θέμα: «Αλληλεπίδραση ισοτοπολόγων του νερού με fs ασύμμετρα ω/2ω πεδία laser» θα γίνει την Παρασκευή 17/12/2021 και ώρα 11.00.

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει μέσω του MS TEAMS.

Όνομα δωματίου: "Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κου Εμ. Κεχάογλου"

Κωδικός TEAMS: mbsl1xj
Σύνδεσμος:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7H6uEIsgDS8YTH4utV-Wd3fj1VNYDq8wxsPP_Htelqw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=603675a9-eedb-40cc-b89e-7c40910f164f&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be