Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ  στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Από την εφορευτική επιτροπή  ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι εκπροσώποι των μελών και ΕΤΕΠ  στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 10/12/2021, ημέρα Παρασκευή απο ώρα 9:30 έως 13:30 μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.