Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ  στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Από την εφορευτική επιτροπή  ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι εκπροσώποι των μελών και ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 10/12/2021, ημέρα Παρασκευή απο ώρα 9:00 έως 13:00 μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.