Νέα λειτουργία φοιτητολογίου: Αίτηση - Λήψη πιστοποιητικών μέσω web

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αίτησης και λήψης πιστοποιητικών μέσω web. 

Οι φοιτητές από το classweb επιλέγουν το πιστοποιητικό που επιθυμούν να λάβουν (π.χ. Βεβαίωση Σπουδών) και στέλνουν το σχετικό αίτημα στη Γραμματεία.

Προς το παρόν τα πιστοποιητικά που είναι διαθέσιμα για λήψη από το web είναι η Βεβαίωση Σπουδών και η Αναλυτική Βαθμολογία. 

Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο.