Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Οι δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού  εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 θα πραγματοποιηθούν από 10-3-2014 έως 24-3-2014, ηλεκτρονικά (μέσω Διαδικτύου) μέσω του συστήματος CRONOS: https://cronos.cc.uoi.gr/

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας  ο κάθε φοιτητής θα πρέπει απαιτείται:

  1. Να συνδεθεί στο https://cronos.cc.uoi.gr/ με τους προσωπικούς κωδικούς που του έχουν παραχωρηθεί από τη Γραμματεία.
  2. Να επιλέξει τα μαθήματα που επιθυμεί να δηλώσει.
  3. Να πατήσει ΑΠΟΣΤΟΛΗ και στη συνέχεια να ΕΚΤΥΠΩΣΕΙ τη δήλωση και να την ΚΡΑΤΗΣΕΙ έως τη λήξη του εξαμήνου.
  4. Να επανασυνδεθεί και να ΕΛΕΓΞΕΙ ΑΜΕΣΑ ότι η δήλωση έχει καταχωρηθεί.

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την συμμετοχή στις εξετάσεις και την καταχώρηση της βαθμολογίας.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος:

Α)Όλοι ανεξαρτήτως οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν κατά μέγιστο 8 μαθήματα σε κάθε εξάμηνο με προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία οφείλονται από προηγούμενα έτη.

Β)Οι εισαχθέντες φοιτητές στο Τμήμα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, βάσει του προγράμματος μαθημάτων που ίσχυε την ακαδημαϊκή χρονιά που εισήχθησαν (ο βαθμός πτυχίου των ανωτέρω εισαχθέντων υπολογίζεται βάσει των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων).

Γ)Οι εισαχθέντες στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και έπειτα για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς σειρά μαθημάτων από τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS.

Δ)Περισσότερες πληροφορίες για τις δηλώσεις μαθημάτων και τις μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος και τον κανονισμό σπουδών γενικότερα θα βρείτε στον δικτυακό τόπο του Τμήματος http://www.physics.uoi.gr

Από τη Γραμματεία του Τμήματος