Προκήρυξη για την εισαγωγή δύο (2) υποψηφίων διδακτόρων

Προκήρυξη για την εισαγωγή δύο (2) υποψηφίων διδακτόρων για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-2022

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι 14-02-2022 [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphysatuoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα].

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.