Έναρξη του μαθήματος "Εργαστήρια Νεότερης Φυσικής"

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα "Εργαστήρια Νεότερης Φυσικής" να το δηλώσουν σε ομάδες των τριών στην κα Φωτεινή Παπαδοπούλου (τηλ. 26510 08521, πρωινές ώρες 9:00-14:00), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

Υπενθυμίζεται πως το μάθημα απευθύνεται σε τεταρτοετείς φοιτητές οι οποίοι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στα ακόλουθα μαθήματα: Σύγχρονη Φυσική Ι & ΙΙ, Εργαστήρια: Μηχανικής, Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού, Κυμάνσεων και Οπτικής, και Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Θεωρητικό & εργαστηριακό μέρος).

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ecourse για να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος